Home / management_2018 (page 3)

management_2018

ผศ.ดร. อรอนงค์ เฉียบแหลม : สนใจวิจัยเชิงพื้นที่ด้านการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและพัฒนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรอนงค์ เฉียบแหลม อาจารย์ปร …

Read More »

กิจกรรมเปิดโลกอาชีพด้านการจัดการธุรกิจบริการ สำนักวิชาการจัดการ

เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 อาจารย์ ดร.พิมพ์ลภ …

Read More »

สำนักวิชาการจัดการ จัดกิจกรรม แล-เพลินการจัดการ

 สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัด …

Read More »

ภูมิใจ…อาจารย์สำนักวิชาการจัดการคว้า 4 รางวัลเชิดชูเกียรติ

อาจารย์สำนักวิชาการจัดการ 3 ท่านได้รับรางวัลโล่เชิ …

Read More »

อาจารย์ปวิธ และอาจารย์ศิรินันท์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษหลักสูตรการสร้างการบริการที่ประทับใจ

เมื่อวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2560 อาจารย์ปวิธ ตันส …

Read More »

สำนักวิชาการจัดการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ ศูนย์การค้าห้างสรรพสินค้าโรบินสันโอเชี่ยน

เมื่อวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา สำนักว …

Read More »