อาจารย์ปวิธ และอาจารย์ศิรินันท์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษหลักสูตรการสร้างการบริการที่ประทับใจ

เมื่อวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2560 อาจารย์ปวิธ ตันสกุล และ อาจารย์ศิรินันท์ พันธรักษ์ อาจารย์ประจำสาชาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยลักษณ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการสร้างการบริการที่ประทับใจ” ณ โรงแรมทวินโลตัส อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมกว่า 30 คน  ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดย สถาบันพัฒนาฝีมือเเรงงาน 22 นครศรีธรรมราช สังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงเเรงงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือ ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน สำหรับประชาชน ผู้สนใจทั่วไป มีระยะเวลาการอบรม 18 ชั่วโมง (ตลอดหลักสูตร) โดยเเบ่งการบรรยายออกเป็น 6 โมดูล ได้เเก่​

  1. ความสำคัญของงานบริการ
  2. การพัฒนาตนเองสู่ความพร้อมด้านบริการ
  3. บุคลิกภาพสำหรับนักบริการมืออาชีพ (Personality Plus)
  4. เทคนิคการให้บริการที่เหนือชั้น
  5. การสร้างทีมงานเพื่องานบริการอย่างเหนือชั้น (Service Team Intelligence)
  6. การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ

 

ทั้งนี้โครงการดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดโดยการพัฒนาฝีมือแรงงานในพืนที่อย่างเเท้จริง

 

 

 

 

 

 

 

Facebook Comments

Check Also

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากหลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

    & …