Home / ข่าวทั่วไป / สำนักวิชาการจัดการ จัดกิจกรรม แล-เพลินการจัดการ

สำนักวิชาการจัดการ จัดกิจกรรม แล-เพลินการจัดการ

 สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม แล-เพลินการจัดการ(กิจกรรมเปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านวลัยลักษณ์ WU Open House 2018) เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่เปิดสอนในสำนักวิชาการจัดการ โดยในปัจจุบันได้เปิดสอนใน 4 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรบัญชี หลักสูตรบริหารธุรกิจ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ และหลักสูตรบริหารธุรกิจ(อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม) ทั้งนี้มีการจัดกิจกรรมมากมายภายในงาน อาทิเช่น กิจกรรมการออกบูธ กิจกรรมเปิดโลกอาชีพ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนเส้นทางอาชีพของบัณฑิตในสำนักวิชาฯ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมร่วมงานได้ร่วมสนุกผ่านการเล่นเกมส์ และตอบคำถาม เพื่อลุ้นของที่ระลึกจากทางสำนักวิชาการจัดการ

Facebook Comments

About management_2018

Check Also

สัมมนาสำนักวิชาการจัดการ ประจำปี 2561

    & …