ติดต่อเรา

สำนักวิชาการจัดการ
อาคารวิชาการ 3
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160

โทร. 0 7567 7220-1
โทรสาร. 0 7567 7220-2

 

: infosomwu@gmail.com

    : สำนักวิชาการจัดการ

 

Facebook Comments