~ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ~

ข่าวสารสาขาวิชาการบัญชี

Workshop SAP Business One (WU 2017)

สาขาวิชาการบัญชี จัดอบรม Workshop SAP Business One ให้นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีชั้นปีที่ 3

วันที่ : 29 มิ.ย. 2560

สาขาวิชาการบัญชี ม.พะเยา เข้าศึกษาดูงาน สาขาวิชาการบัญชี ม.วลัยลักษณ์

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 คณาจารย์สาขาวิชาการบัญชี ม.พะเยา เข้าศึกษาดูงาน

วันที่ : 17 มี.ค. 2559

คณาจารย์สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยพะเยาเข้าศึกษาดูงาน

สาขาวิชาการบัญชี สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

วันที่ : 03 มี.ค. 2559

ข่าวกิจกรรมสาขาวิชาการบัญชี

นิเทศสหกิจศึกษาหลักสูตรบัญชี ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560

คณาจารย์สาขาวิชาการบัญชีพบผู้บริหารของสถานประกอบการและนักศึกษาที่สหกิจศึกษาในภาคการศึกษา 1/2560

วันที่ : 12 ธ.ค. 2560

นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ศึกษาดูงาน

ณ บริษัท แปลนครีเอชั่น จำกัด และ บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน)

วันที่ : 07 ต.ค. 2559

สาขาวิชาการบัญชี ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและขอบคุณสถานประกอบการ

สาขาวิชาการบัญชี จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและขอบคุณสถานประกอบการโครงการ Work-Based Learning ครั้งที่ 2

วันที่ : 23 มิ.ย. 2559

สาขาวิชาการบัญชี ร่วมกับ สภาวิชาชีพบัญชีฯ จัดอบรม

หลักสูตร "ทิศทางและประเด็นสำคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สำหรับปี 2558" 20-21 พ.ย.58

วันที่ : 03 มี.ค. 2559