~ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ~

ข่าวสารสาขาวิชาการบัญชี

Workshop SAP Business One (WU 2017)

สาขาวิชาการบัญชี จัดอบรม Workshop SAP Business One ให้นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีชั้นปีที่ 3

วันที่ : 29 มิ.ย. 2560

สาขาวิชาการบัญชี ม.พะเยา เข้าศึกษาดูงาน สาขาวิชาการบัญชี ม.วลัยลักษณ์

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 คณาจารย์สาขาวิชาการบัญชี ม.พะเยา เข้าศึกษาดูงาน

วันที่ : 17 มี.ค. 2559

คณาจารย์สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยพะเยาเข้าศึกษาดูงาน

สาขาวิชาการบัญชี สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

วันที่ : 03 มี.ค. 2559

ข่าวกิจกรรมสาขาวิชาการบัญชี

นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีร่วมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาด ณ วัดคลองดิน

ทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทาน เป็นการทำนุบำรุงศาสนาและให้นักศึกษาทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

วันที่ : 06 ก.พ. 2561

นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี เข้าร่วมแข่งขัน "Thailand Accounting Challenge 2018"

การแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ

วันที่ : 05 ก.พ. 2561

กิจกรรมสายสัมพันธ์บัญชี

สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมสัมพันธ์บัญชี ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ : 13 ธ.ค. 2560

โครงการศึกษาดูงานด้านต้นทุน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560

สาขาวิชาการบัญชี สำนักวิชาการจัดการ ได้จัดโครงการศึกษาดูงานด้านต้นทุน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560

วันที่ : 13 ธ.ค. 2560