Home / management_2018

management_2018

หลักสูตรบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ จัดงาน “การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการสื่อสารการตลาดท่องเที่ยวสู่ชุมชนและอัตลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย”

หลักสูตรบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ โดย ผู้ช่ว …

Read More »

โครงการอบรมบุคลิกภาพนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

          หลักสูตรบริหารธ …

Read More »

อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ เป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสุขภาพ จังหวัดนครศรีธรรมราช

อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดกา …

Read More »

นักศึกษาโลจิสติกส์ สุดเจ๋ง คว้า 2 รางวัลงาน IMT-GT ที่มาเลเซีย

          นักศึกษาโลจิสติ …

Read More »

อาจารย์หลักสูตรบริหารธุรกิจ เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการฯ

           อาจารย์หล …

Read More »

สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2561

          เมื่อวันพุธที่ …

Read More »