~ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ~

ข่าวสารสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

อาจารย์ ดร.พรเพ็ญ ทิพยนา และอาจารย์นิษฐิดา สุดใหม่ คว้ารางวัลชมเชยการนำเสนอบทความวิจัยในรูปแบบ Oral

การประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการครั้งที่ 6”

วันที่ : 27 พ.ค. 2560

คณบดีสำนักวิชาการจัดการ ลงนามร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทย

เพื่อผลิตบัณฑิตรองรับการขยายตัวทางธุรกิจประกันภัย

วันที่ : 29 มี.ค. 2560

พลอย "วรินทร" นักปั่นหลักสูตรบริหารธุรกิจ ม.วลัยลักษณ์ คว้าเหรียญทองสุรนารีเกมส์

โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยม คว้าเหรียญทองจักรยาน ครอสคันทรีหญิง พร้อมคว้ารางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมไปครอง

วันที่ : 01 มี.ค. 2560

ข่าวกิจกรรมสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จัด โครงการบริหารธุรกิจเพื่อสังคม "คืนปูสู่ทะเล"

ณ ชายทะเลชุมชนบ้านบางใบไม้ ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ : 08 มิ.ย. 2560

นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ คว้ารางวัลชมเชยการนำเสนอบทความวิจัยในรูปแบบโปสเตอร์ (Poster)

ในการประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการครั้งที่ 6”

วันที่ : 27 พ.ค. 2560

นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ ทัศนศึกษาดูงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

ณ กลุ่มผลิตภัณฑ์กระจูดบ้านควนป้อม และกลุ่มทอผ้าบ้านเนินมวง

วันที่ : 15 พ.ค. 2560

นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ คว้ารางวัลการนำเสนอผลการปฎิบัติงานสหกิจศึกษา

และเป็นตัวแทนนักศึกษาในเครือข่ายภาคใต้ตอนบน เข้าร่วมแข่งขันในระดับประเทศต่อไป

วันที่ : 25 เม.ย. 2560