~ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ~

ข่าวสารสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

"น้องพลอย" นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ

เป็นนักกีฬาจักรยานทีม ม.วลัยลักษณ์ เข้าเฝ้า ฯ รับพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศ

วันที่ : 07 พ.ย. 2560

หลักสูตรบริหารธุรกิจร่วมมือกับหอการค้าจังหวัดในภาคใต้...พัฒนาระบบสหกิจศึกษา

ภายใต้โครงการ “การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ประกอบการในจังหวัดภาคใต้ เพื่อพัฒนาระบบสหกิจศึกษา

วันที่ : 16 ก.ย. 2560

ข่าวกิจกรรมสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ เข้าร่วมกิจกรรมYoung Non-Life Insurer Camp #VI

วันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2560 ณ The Royal Gems Golf Resort จังหวัดนครปฐม

วันที่ : 09 พ.ย. 2560

โรงแรมเชียงคานริเวอร์เมาเท่นรีสอร์ท เชียงคาน จังหวัดเลย

มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาสาขาการตลาด หลักสูตรบริหารธุรกิจ

วันที่ : 16 ต.ค. 2560

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ ร่วมกับศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

จัดกิจกรรม: บูรณาการความรู้สู่ชุมชน (กิจกรรมในรายวิชาBUS-101 หลักการจัดการ)

วันที่ : 30 ก.ย. 2560

หลักสูตรบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานสำหรับนักศึกษาเน้นกลุ่มวิชาการเงิน

ณ ธ.แห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ และย่านธุรกิจ Duty Free อ.สะเดา จ.สงขลา

วันที่ : 09 ก.ย. 2560