~ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ~

ข่าวสารสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจ เป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการ

จัดทำแผนพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)

วันที่ : 27 ก.ค. 2560

อาจารย์ ดร.พรเพ็ญ ทิพยนา และอาจารย์นิษฐิดา สุดใหม่ คว้ารางวัลชมเชยการนำเสนอบทความวิจัยในรูปแบบ Oral

การประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการครั้งที่ 6”

วันที่ : 27 พ.ค. 2560

ข่าวกิจกรรมสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

โครงการบริหารธุรกิจสัมพันธ์ กิจกรรม: Smart BBA#20 Welcoming Orientation

วันพุธ ที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00-15.30 น. ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม

วันที่ : 27 ก.ค. 2560

ตัวแทน นศ. บริหารธุรกิจ เข้าร่วมแข่งขันโครงการ “ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย”

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษา ครั้งที่ 46 ประจำปี 2560

วันที่ : 27 ก.ค. 2560

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จัด โครงการบริหารธุรกิจเพื่อสังคม "คืนปูสู่ทะเล"

ณ ชายทะเลชุมชนบ้านบางใบไม้ ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ : 08 มิ.ย. 2560

นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ คว้ารางวัลชมเชยการนำเสนอบทความวิจัยในรูปแบบโปสเตอร์ (Poster)

ในการประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการครั้งที่ 6”

วันที่ : 27 พ.ค. 2560