สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,เด็กการจัดการ,การจัดการวลัยลักษณ์ , การจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,แหล่งปัญญาด้านการจัดการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง,มีความรู่และความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติ,

WU teacher award of the year

Year 2016 : Assistant Professor Doctor Rungrawee Jitpakdee

Year 2010 : Dr. Sukhuman Klamsaengsai

Year 2006 : Dr. Piya Parnphumeesup

Year 2004 : Associate Professor Doctor Somnuk Aujirapongpan

Awarded outstanding on teaching

Year 2020 : Mrs. Praphada Srisuwan

Year 2020 : Mrs. Alisara Saramolee

Year 2020 : Miss Siriporn Sawangarreerak

Year 2020 : Assistant Professor Ratchada Suwangerd

Year 2020 : Assistant Professor Wilawan Dungtripop

Year 2020 : Assistant Professor Sirisopa Junden

Year 2021 : Mr. Pavit Tansakul

Year 2021 : Miss Nitcha Watthanasiripakdee

Year 2021 : Associate Professor Doctor Somnuk Aujirapongpan         

Year 2020 : Associate Professor Doctor Siwarit Pongsakornrungsilp

Year 2020 : Assistant Professor Doctor Chuleerat Kongruang

Year 2020 : Assistant Professor Doctor Pimlapas Pongsakornrungsilp

Year 2020 : Mr. Sunthorn Boonkaew             

Year 2019 : Dr. Jintanee Ru-zhe

Year 2019 : Assistant Professor Doctor Pairote Nualnoom

Year 2019 : Dr. Neeranat Kaewprasert Rakangthong

Year 2019 : Assistant Professor Doctor Trairong Swatdikun

Year 2020 : Assistant Professor Doctor Pankeawta Lakkanawanit         

Year 2020 : Assistant Professor Doctor Onanong Cheablam

Year 2020 : Assistant Professor Doctor Rungrawee Jitpakdee

Year 2020 : Mr. Pavit Tansakul

Year 2020 : Dr. Pornpen Thippayana                

Year 2020 : Miss Siriporn Sawangarreerak

Year 2020 : Miss Thanapa Chouykaew

Year 2020 : Dr. Nittida Sudmai

Year 2020 : Miss Hataikan Noondech                

Year 2020 : Dr. Sukhuman Klamsaengsai

Year 2021 : Mrs. Praphada Srisuwan

Year 2021 : Dr. Chonlakan Benjasak

Year 2021 : Assistant Professor Doctor Panida Chamchang

Year 2021 : Assistant Professor Wilawan Dungtripop

Year 2021 : Dr. Kanyanit Wichianrat

Year 2021 : Assistant Professor Somjai Nupueng

Year 2021 : Assistant Professor Boontaree Chanklap

Year 2021 : Mr. Suchart Chansamran

Year 2021 : Mrs. Suwatjana Thammachot

Year 2021 : Mrs. Alisara Saramolee

Facebook Comments