~ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักวิชาการจัดการ หลักสูตรบัณฑิตศึกษาทางการจัดการ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ~

ข่าวสารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาทางการจัดการ

ผลการสอบ Thesis

วันที่ 7 พ.ย. 2560

วันที่ : 13 พ.ย. 2560

ผลการสอบ IS

วันที่ 21 ต.ค. 2560

วันที่ : 25 ต.ค. 2560

ผลการสอบ IS/โครงร่าง IS

วันที่ 17 ต.ค. 2560

วันที่ : 19 ต.ค. 2560

WMS Journal of Management

Vol.6 No.3

วันที่ : 03 ต.ค. 2560