~ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักวิชาการจัดการ หลักสูตรบัณฑิตศึกษาทางการจัดการ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ~

ข่าวสารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาทางการจัดการ

WMS Journal of Management

ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (ม.ค. - เม.ย. 2561)

วันที่ : 05 ก.พ. 2561

ผลการสอบ Thesis

วันที่ 28 ม.ค. 2561

วันที่ : 01 ก.พ. 2561

ผลการสอบ IS/โครงร่าง IS

วันที่ 25 ม.ค. 2561

วันที่ : 01 ก.พ. 2561

MBA "Open Golf 2018"

เชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟการกุศล

วันที่ : 29 ม.ค. 2561

ผลการสอบ IS/โครงร่าง IS

วันที่ 21 ม.ค. 2561

วันที่ : 29 ม.ค. 2561

นักศึกษา MBA ดูงาน

ระหว่างวันที่ 17-19 ม.ค. 61

วันที่ : 22 ม.ค. 2561