~ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักวิชาการจัดการ หลักสูตรบัณฑิตศึกษาทางการจัดการ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ~

ข่าวสารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาทางการจัดการ

กำหนดการสอบประมวลความรู้ ปี 2560

รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

วันที่ : 17 ส.ค. 2560

ปฏิทินกิจกรรม Thesis/IS ปี 2560

รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

วันที่ : 12 ก.ค. 2560

ผลการสอบ IS/โครงร่าง IS วันที่ 30/06/60

รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

วันที่ : 05 ก.ค. 2560

ผลการสอบ IS/โครงร่าง IS วันที่ 25/06/60

รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

วันที่ : 29 มิ.ย. 2560

การประชุมวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์

ด้วยคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ : 16 มิ.ย. 2560

ตารางสอบหลักสูตร MBA/Ph.D.

ภาคการศึกษาที่ 3/2559

วันที่ : 14 มิ.ย. 2560