~ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักวิชาการจัดการ หลักสูตรบัณฑิตศึกษาทางการจัดการ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ~

ข่าวสารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาทางการจัดการ

กำหนดการสอบ IS ภาคที่ 1/2560

รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

วันที่ : 10 ต.ค. 2560

WMS Journal of Management

Vol.6 No.3

วันที่ : 03 ต.ค. 2560

รายวิชาลงทะเบียนล่วงหน้า MBA 2/60

รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

วันที่ : 14 ก.ย. 2560

ตารางสอบหลักสูตร MBA ภาค1/60

รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

วันที่ : 14 ก.ย. 2560