~ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักวิชาการจัดการ หลักสูตรบัณฑิตศึกษาทางการจัดการ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ~

ข่าวสารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาทางการจัดการ

แจ้งกำหนดการสอบ IS ภาค3/59 รอบที่ 2

รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

วันที่ : 16 มิ.ย. 2560

การประชุมวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์

ด้วยคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ : 16 มิ.ย. 2560

ตารางสอบหลักสูตร MBA/Ph.D.

ภาคการศึกษาที่ 3/2559

วันที่ : 14 มิ.ย. 2560

ผลการสอบ IS วันที่ 20/05/60

รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

วันที่ : 24 พ.ค. 2560

WMS Journal of Management

Vol.6 No.2

วันที่ : 16 พ.ค. 2560