~ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักวิชาการจัดการ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ~

ข่าวสารสำนักวิชาการจัดการ

คณบดีสำนักวิชาการจัดการ ต้อนรับผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชม

คณบดีสำนักวิชาการจัดการ ต้อนรับผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

วันที่ : 01 ส.ค. 2560

อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจ เป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการ

จัดทำแผนพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)

วันที่ : 27 ก.ค. 2560

รศ.ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ คณบดีสำนักวิชาการจัดการ ได้รับการแต่งตั้งจากสภาวิชาชีพบัญชี

รศ.ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ คณบดีสำนักวิชาการจัดการ ได้รับการแต่งตั้งจากสภาวิชาชีพบัญชี

วันที่ : 21 ก.ค. 2560

ข่าวกิจกรรมสำนักวิชาการจัดการ

โครงการบริหารธุรกิจสัมพันธ์ กิจกรรม: Smart BBA#20 Welcoming Orientation

วันพุธ ที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00-15.30 น. ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม

วันที่ : 27 ก.ค. 2560

ตัวแทน นศ. บริหารธุรกิจ เข้าร่วมแข่งขันโครงการ “ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย”

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษา ครั้งที่ 46 ประจำปี 2560

วันที่ : 27 ก.ค. 2560