~ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักวิชาการจัดการ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ~

ข่าวสารสำนักวิชาการจัดการ

ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการทำงาน ครั้งที่ 2

ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการทำงาน ครั้งที่ 2

วันที่ : 05 ก.พ. 2561

ผลิตภัณฑ์สะตอได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ

เจ้าของผลิตภัณฑ์ชมนาดสะตออบแห้ง คุณชมนาด ศรีเปารยา ศิษย์เก่าหลักสูตรบริหารธุรกิจ

วันที่ : 17 ม.ค. 2561

หลักสูตรบริหารธุรกิจ จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ“Marketing Strategies in Digital Era”

โดยมีวิทยกรพิเศษ คุณสุรศักดิ์ เหลืองอุษากุล Strategic Planner, Digital Marketing, Online Marketing

วันที่ : 16 ม.ค. 2561

ข่าวกิจกรรมสำนักวิชาการจัดการ

สำนักวิชาการจัดการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ ศูนย์การค้าห้างสรรพสินค้าโรบินสันโอเชี่ยน

สำนักวิชาการจัดการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ ศูนย์การค้าห้างสรรพสินค้าโรบินสันโอเชี่ยน

วันที่ : 13 ก.พ. 2561

นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีร่วมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาด ณ วัดคลองดิน

ทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทาน เป็นการทำนุบำรุงศาสนาและให้นักศึกษาทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

วันที่ : 06 ก.พ. 2561

นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี เข้าร่วมแข่งขัน "Thailand Accounting Challenge 2018"

การแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ

วันที่ : 05 ก.พ. 2561