แบบประเมินความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมค่าย“วลัยลักษณ์สานฝัน เมล็ดพันธุ์สู่อนาคต (WU Seed Camp 2019)” โดยสำนักวิชาการจัดการ ม.วลัยลักษณ์

Facebook Comments

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาและอาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาและอาจารย์สาขาวิชาอุตสาห …

Read More »

นักศึกษาบริหารธุรกิจ เข้าร่วมโครงการ สร้างนักบริหารดีและเก่ง ปี 2562 หลักสูตร Creating Future Great Leaders รุ่น 3

          นางสาวฮัสมา สิด …

Read More »

ร่วมปั้นเชฟคุณภาพและบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและการบริการในพื้นที่ภูเก็ตและจังหวัดชายฝั่งอันดามัน

          วันพุธ ที่ 26 ม …

Read More »

สาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ สำนักวิชาการจัดการ สร้างความร่วมมือในการผลิตบัณฑิต ณ จังหวัดภูเก็ต

          วันที่25 มิถุนา …

Read More »

สำนักวิชาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.รุ่งรวี จิตภักดี ได้รับการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

Facebook Comments

Read More »

หลักสูตรบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

          เมื่อวันที่ 23- …

Read More »

สถานวิจัย สำนักวิชาการจัดการ ได้มอบรางวัลเชิดชูเกียรติผลงานวิจัยดีเด่น

          ในวันที่ 19 มิถ …

Read More »