~ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักวิชาการจัดการ โครงการศูนย์ WMS พันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ~

ข่าวสารโครงการศูนย์ WMS พันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม

WMS Social Engagement : October 2017

WMS Social Engagement : E-Newsletter October 2017

วันที่ : 16 ต.ค. 2560

WMS Social Engagement : September 2017

WMS Social Engagement : E-Newsletter September 2017

วันที่ : 09 ต.ค. 2560

WMS Social Engagement : August 2017

WMS Social Engagement : E-Newsletter August 2017

วันที่ : 03 ส.ค. 2560

โครงการศูนย์ WMS พันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม จัดกิจกรรมสอนน้องให้เป็นอัจฉริยะ

โครงการศูนย์ WMS พันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม บริการวิชาการเพื่อสังคม จัดกิจกรรมสอนน้องให้เป็นอัจฉริยะ

วันที่ : 18 ก.ค. 2560