~ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักวิชาการจัดการ โครงการศูนย์ WMS พันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ~

ข่าวสารโครงการศูนย์ WMS พันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม

WMS Social Engagement : January 2018

WMS Social Engagement : E-Newsletter January 2018

วันที่ : 09 ม.ค. 2561

WMS Social Engagement : December 2017

WMS Social Engagement : E-Newsletter December 2017

วันที่ : 09 ม.ค. 2561

WMS Social Engagement : November 2017

WMS Social Engagement : E-Newsletter November 2017

วันที่ : 26 ธ.ค. 2560

WMS Social Engagement : October 2017

WMS Social Engagement : E-Newsletter October 2017

วันที่ : 16 ต.ค. 2560