~ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักวิชาการจัดการ โครงการศูนย์ WMS พันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ~

ข่าวสารโครงการศูนย์ WMS พันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม

WMS Social Engagement :June 2017

WMS Social Engagement : E-Newsletter June 2017

วันที่ : 07 มิ.ย. 2560

WMS Social Engagement :May 2017

WMS Social Engagement : E-Newsletter May 2017

วันที่ : 25 พ.ค. 2560

WMS Social Engagement :April 2017

WMS Social Engagement : E-Newsletter April 2017

วันที่ : 07 เม.ย. 2560

โครงการศูนย์ WMS พันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม รับรางวัลด้านบริการวิชาการดีเด่น

ได้รับรางวัลด้านบริการวิชาการดีเด่น ประเภท " เชิดชู " และ " ชื่มชม" ประจำปีงบประมาณ 2559

วันที่ : 31 มี.ค. 2560