~ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักวิชาการจัดการ โครงการศูนย์ WMS พันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ~

ข่าวสารโครงการศูนย์ WMS พันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม

WMS Social Engagement : August 2017

WMS Social Engagement : E-Newsletter August 2017

วันที่ : 03 ส.ค. 2560

โครงการศูนย์ WMS พันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม จัดกิจกรรมสอนน้องให้เป็นอัจฉริยะ

โครงการศูนย์ WMS พันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม บริการวิชาการเพื่อสังคม จัดกิจกรรมสอนน้องให้เป็นอัจฉริยะ

วันที่ : 18 ก.ค. 2560

WMS Social Engagement :July 2017

WMS Social Engagement : E-Newsletter July 2017

วันที่ : 18 ก.ค. 2560

WMS Social Engagement :June 2017

WMS Social Engagement : E-Newsletter June 2017

วันที่ : 07 มิ.ย. 2560