นักศึกษาสำนักวิชาการจัดการ 64 คน รับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 มีนักศึกษาสำนักวิชาการจัดการได้เข้ารับทุนการศึกษา เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 โดยท่านอธิการเป็นประธาน

Facebook Comments

Check Also

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมค่ายนักสร้างแบรนด์รุ่นเยาว์ Young Brand Creator Camp (YBCC) ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2563

หลักสูตรบริหารธ …