Home / ข่าวการศึกษา / นักศึกษาสำนักวิชาการจัดการ 64 คน รับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560

นักศึกษาสำนักวิชาการจัดการ 64 คน รับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 มีนักศึกษาสำนักวิชาการจัดการได้เข้ารับทุนการศึกษา เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 โดยท่านอธิการเป็นประธาน

Facebook Comments

Check Also

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ร่วมโครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อตอบสนองการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 “ด้านทักษะภาษาเทคโนโลยี และวิชาชีพ”

    & …