~ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักวิชาการจัดการ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ~

ข่าวสารสำนักวิชาการจัดการ

รศ.ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ คณบดีสำนักวิชาการจัดการ ได้รับการแต่งตั้งจากสภาวิชาชีพบัญชี

รศ.ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ คณบดีสำนักวิชาการจัดการ ได้รับการแต่งตั้งจากสภาวิชาชีพบัญชี

วันที่ : 21 ก.ค. 2560

รศ.ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ คณบดีสำนักวิชาการจัดการ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสภาวิทยาลัย

รศ.ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ คณบดีสำนักวิชาการจัดการ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสภาวิทยาลัย

วันที่ : 14 ก.ค. 2560

ข่าวกิจกรรมสำนักวิชาการจัดการ

สำนักวิชาการจัดการ จัดกิจกรรมไหว้ครู และ บายศรีสู่ขวัญ ปีการศึกษา 2560

สำนักวิชาการจัดการ จัดกิจกรรมไหว้ครู และ บายศรีสู่ขวัญ ปีการศึกษา 2560

วันที่ : 18 ก.ค. 2560

นักศึกษาท่องเที่ยวคว้ารางวัลการเเข่งขันประกอบอาหาร Makro Horeca Challenge 2017 จ.เชียงใหม่

น.ส.สุทธิดา ปานขาน คว้ารางวัลเหรียญเงิน ทำคะแนนรวมเป็นำดับที่ 4 จากผู้เข้าเเข่งขัน 24 คน

วันที่ : 10 ก.ค. 2560