~ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักวิชาการจัดการ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ~

ข่าวสารสำนักวิชาการจัดการ

สำนักวิชาการจัดการ ม.วลัยลักษณ์ เปิดเวที “วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการครั้งที่ 6 ” นักวิจัย-นักศึกษาท

สำนักวิชาการจัดการ ม.วลัยลักษณ์ เปิดเวที “วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการครั้งที่ 6 ” นักวิจัย-นักศึกษาท

วันที่ : 22 พ.ค. 2560

พิธีปิดและมอบเกียรติบัตรโครงการการศึกษาในต่างประเทศ WMS Study Abroad 2016

คณาจารย์จากสำนักวิชาการจัดการ และ Universiti Teknologi MARA เข้าร่วมกิจกรรมพิธีปิดโครงการฯคับคั่ง

วันที่ : 18 พ.ค. 2560

ข่าวกิจกรรมสำนักวิชาการจัดการ

นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ คว้ารางวัลชมเชยการนำเสนอบทความวิจัยในรูปแบบโปสเตอร์ (Poster)

ในการประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการครั้งที่ 6”

วันที่ : 27 พ.ค. 2560

WMS Journal of Management

Vol.6 No.2

วันที่ : 16 พ.ค. 2560

กีฬาประเพณี มนุษย์-วจก. อุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 18 (กล้าประดู่เกมส์)

กีฬาประเพณี มนุษย์-วจก. อุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 18 (กล้าประดู่เกมส์)

วันที่ : 25 เม.ย. 2560