Home / ข่าวทั่วไป / ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสำนักวิชาการจัดการ คว้ารางวัลชนะเลิศ ประเภทมือ P จากการแข่งขันแบดมินตัน รายการลิกอร์เกมส์ 2018

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสำนักวิชาการจัดการ คว้ารางวัลชนะเลิศ ประเภทมือ P จากการแข่งขันแบดมินตัน รายการลิกอร์เกมส์ 2018

ขอแสดงความยินดีกับนายวันเผด็จ ขจรมาศบุษย์ นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 และนายยุทธชัย ฮารีบิน นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดศูนย์บริหารทรัพย์สิน และเป็นผู้ฝึกสอนของชมรมแบดมินตัน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ ประเภทมือ P รุ่นประชาชนทั่วไป
จากการแข่งขันแบดมินตัน รายการลิกอร์เกมส์ 2018 ซึ่งจัดแข่งขัน ณ สนามแบดมินตัน อบจ.นครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 19-22 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา โดยมีนักกีฬาจากทั่วภาคใต้ รวมทั้งจากกรุงเทพมหานคร มาร่วมแข่งขัน

Facebook Comments

Check Also

สำนักวิชาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.รุ่งรวี จิตภักดี ได้รับการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

Facebook Commen …