หลักสูตรบริหารธุรกิจ จัดโครงการศึกษาดูงานในต่างประเทศ ณ ประเทศมาเลเซีย และสิงคโปร์

หลักสูตรบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ ม.วลัยลักษณ์จัดโครงการทัศนศึกษาดูงานในต่างประเทศ ณ ประเทศมาเลเซียและสิงค์โปร์
ระหว่างวันที่ 13-16 พ.ค.2561 ที่ผ่านมา โดยได้มีการทัศนศึกษาในสถานที่ต่างๆ อาทิเช่นเยี่ยมชมสถานที่สำคัญของประเทศมาเลเซีย ได้แก่
เมืองใหม่ ปุตราจายา Putra Jaya มัสยิดปุตรา วัดถ้ำบาตู (Batu Caves) KL Tower Petronas Twin Tower พักค้างคืนที่เก็นติ้งไฮแลนด์ สนุกสนานกับการนั่งกระเช้าลอยฟ้า Sky way เยี่ยมชมเมืองที่สำคัญของประเทศสิงคโปร์ ได้แก่อาคารแอสแพนแนล ชมปากแม่น้ำสิงคโปร์ สิงโตทะเลพ่นน้ำ วัดพระธาตุเขี้ยวแก้ว(Buddha Tooth Relic Temple)Sungei Wang Plaza ถนน Orchard เป็นต้นโดยมีนักศึกษา คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ในหลักสูตรบริหารธุรกิจร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 30 คน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ทำให้นักศึกษาและคณาจารย์ได้เห็นถึงลักษณะการทำงานที่หลากหลายของธุรกิจในต่างประเทศ โดยหลักสูตรบริหารธุรกิจ ม.วลัยลักษณ์ มุ่งมั่นที่จะเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับการสร้างบัณฑิตเข้าสู่สังคมอาเซียนและ Thailand4.0

Facebook Comments

Check Also

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมค่ายนักสร้างแบรนด์รุ่นเยาว์ Young Brand Creator Camp (YBCC) ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2563

หลักสูตรบริหารธ …