Home / ข่าวการศึกษา / สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2561

สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2561

          เมื่อวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2561 ณ อาคารเรียนรวม 7 ห้อง 310 โดยท่านศาสตราจารย์ ดร. ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ คณบดีสำนักวิชาการจัดการ กล่าวต้อนรับและให้โอวาทนักศึกษาใหม่ พร้อมด้วยคณาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ สำนักวิชาการจัดการเข้าร่วมกิจกรรมต้อนรับและมอบของที่ระลึกในครั้งนี้ กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้พบกับอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ภายในสำนักวิชา และรุ่นพี่เพื่อพูดคุยและสามารถปรึกษาและสอบถาม ตลอดจนการปรับตัวในการอยู่ร่วมกันในรั้วมหาวิทยาลัยได้

Facebook Comments

Check Also

ขอเชิญน้อง ๆ ชั้น ม.6 ทั่วประเทศ เข้าค่ายบัญชี “Walailak Accounting Camp #1” (5-6 ม.ค. 62)

สาขาวิชาการบัญช …