สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2561

          เมื่อวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2561 ณ อาคารเรียนรวม 7 ห้อง 310 โดยท่านศาสตราจารย์ ดร. ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ คณบดีสำนักวิชาการจัดการ กล่าวต้อนรับและให้โอวาทนักศึกษาใหม่ พร้อมด้วยคณาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ สำนักวิชาการจัดการเข้าร่วมกิจกรรมต้อนรับและมอบของที่ระลึกในครั้งนี้ กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้พบกับอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ภายในสำนักวิชา และรุ่นพี่เพื่อพูดคุยและสามารถปรึกษาและสอบถาม ตลอดจนการปรับตัวในการอยู่ร่วมกันในรั้วมหาวิทยาลัยได้

Facebook Comments