หลักสูตรบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ

          เมื่อวันที่ 11 มิถนุายน 2562 หลักสูตรบริหารธุรกิจ ได้จัด กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ ขึ้น
เพื่อเสริมสร้างความพร้อมให้แก่นักศึกษาก่อนก้าวเข้าสู่เส้นทางสายอาชีพจริง และเพื่อแสดงความยินดีแก่นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 นี้
โดยมี 2 ช่วง
          ช่วงแรก เป็นการเสวนาของศิษย์เก่าหลักสูตรบริหารธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในการทำงาน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานให้แก่นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา
โดยได้รับเกียรติจาก คุณจรูญ คำเอียด ศิษย์เก่าบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด รุ่นที่ 6 ซึ่งประสบความสำเร็จในการทำงาน ได้รับรางวัลพนักงานขายดีเด่น 4 ปีซ้อน จากบริษัทโตโยต้า  และคุณสัณฐิติ วงษ์ศิริ ศิษย์เก่าบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด รุ่นที่ 12 ปัจจุบันดำเนินธุรกิจแกงไตปลาป้ามณฑา อาหารขึ้นชื่อของจังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยรุ่นพี่ศิษย์เก่าทั้ง 2 ท่านได้มาถ่ายทอดเรื่องราวและประสบการณ์การทำงานที่เป็นประโยชน์ให้แก่นักศึกษารุ่นน้อง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการทำงานจริง หลังเรียนจบ

ต่อมาในช่วงท้าย
หลักสูตรบริหารธุรกิจ ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ขอขมา..ลาครู  โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้กล่าวความรู้สึกที่มีต่อหลักสูตร ตลอดระยะเวลา 4 ปี ที่ได้ศึกษาที่หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  และตัวแทนอาจารย์ในหลักสูตรบริหารธุรกิจได้กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกให้แก่นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาในปีนี้อีกด้วย

Facebook Comments

Check Also

ขอเชิญรับฟังการบรรยายพิเศษหัวข้อ “บทบาทของนักสร้างแบรนด์ และอนาคตของนักสร้างแบรนด์”  โดย คุณโอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ

    & …