สาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ สำนักวิชาการจัดการ สร้างความร่วมมือในการผลิตบัณฑิต ณ จังหวัดภูเก็ต

          วันที่25 มิถุนายน 2562 สาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดยผศ.ดร.อรอนงค์ เฉียบแหลม หัวหน้าสาขาฯ คณาจารย์และนักวิชาการ ได้มีโอกาสมาพบกับสถานประกอบการในจังหวัดภูเก็ตของโรงแรมภูเก็ตมาริออท รีสอร์ตแอนด์สปา เมอร์ลิน บีชและโรงแรมป่าตอง รีสอร์ต เพื่อสร้างความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตของหลักสูตรอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการและหลักสูตรศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ 
         ทั้งนี้ได้มีการเยี่ยมชมความพร้อมของห้องปฏิบัติการ ห้องครัว ห้องอาหาร และส่วนต่างๆของโรงแรม และได้พบปะพูดกับตัวแทนของทั้งสองโรงแรมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการต่อไป.

Facebook Comments

Check Also

นักศึกษาท่องเที่ยวฯ คว้า 2 รางวัล “Best Paper” และ “Best Presentation” ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย

    & …