Home / ข่าวการศึกษา / ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาและอาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาและอาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาและอาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ 
นำโดย อาจารย์ปวิธ ตันสกุล ในการเข้าร่วมแข่งขันประกอบอาหารในรายการ Phuket Hotel Craft & Skill Expo 2019
ณ จังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 5 – 7 กรกฎาคม 2562 โดยนักศึกษาลงแข่งในรายการ Phuket Culinary Challenge และรายการ Modern Thai Southern Cuisine To The World Challenge

โดย
อาจารย์ปวิธ ตันสกุล ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
นางสาวณภัทรธิดา มีเดชา ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
นายธนกฤต มะโนสาร ได้รับรางวัลประกาศนียบัตร
นายธนิสร ฉิมพิมล ได้รับรางวัลประกาศนียบัตร
นายศตวรรษ เรืองจันทร์ ได้รับรางวัลประกาศนียบัตร
นายธนกร การดี ได้รับรางวัลประกาศนียบัตร
นางสาวกมลชนก ทัฬหกิจ ได้รับรางวัลประกาศนียบัตร
โอกาสในการแข่งขันครั้งถือเป็นประสบการณ์สำคัญแก่นักศึกษาทุกคนเพื่อช่วยในการพัฒนาตนเองต่อไป

Facebook Comments

Check Also

ขอแสดงความยินดี แก่ นางสาวนิสรีน เจะดุหมัน ที่ผ่านเข้ารอบการประกวดมัคคุเทศก์นำเที่ยว แข่งขันรอบชิงชนะเลิศ

    & …