Home / ข่าวการศึกษา / แบบประเมินความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมค่าย“วลัยลักษณ์สานฝัน เมล็ดพันธุ์สู่อนาคต (WU Seed Camp 2019)” โดยสำนักวิชาการจัดการ ม.วลัยลักษณ์

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมค่าย“วลัยลักษณ์สานฝัน เมล็ดพันธุ์สู่อนาคต (WU Seed Camp 2019)” โดยสำนักวิชาการจัดการ ม.วลัยลักษณ์

Facebook Comments

Check Also

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ร่วมโครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อตอบสนองการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 “ด้านทักษะภาษาเทคโนโลยี และวิชาชีพ”

    & …