สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ สำนักวิชาการจัดการ เดินทางไปนิเทศนักศึกษายังสถานประกอบการ

วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2562 อาจารย์ ดร.สุขุมาล กล่ำแสงใส อาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ สำนักวิชาการจัดการ เดินทางไปนิเทศนักศึกษายังสถานประกอบการชั้นนำ 4 แห่ง
ณ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดังนี้
📍โรงแรมศิลาวดี พูล สปา แอนด์ รีสอร์ท
นางสาวพิณทิรา เทวฤทธิ์
นางสาวขนกวรรณ พุ่มนุ่ม
📍โรงแรมบันยันทรี เกาะสมุย
นายศิกวัส คงวัดใหม่
📍โรงแรมเซ็นทารา วิลล่า สมุย
นางสาวนิศารัตน์ กายแก้ว
นางสาวมุกรินทร์ สังฉิม
นางสาวปัทมา พลสุด
📍บริษัท คามาลายา จำกัด
นางสาวศรสวรรค์ บุญยะจันทร์

การปฏิบัติงานของนักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  มีความพร้อมในการปฏิบัติงานจริง  ทางสาขาวิชาฯ ขอขอบคุณ
ผู้บริหารฝ่ายบุคคลและทีมพี่เลี้ยงทุกสถานประกอบการ ที่ใส่ใจพัฒนาการของนักศึกษา
และอนุเคราะห์เวลาการนิเทศอย่างดียิ่ง

Facebook Comments

Check Also

วิชาเศรษฐกิจไทย ที่ม.วลัยลักษณ์ เราไม่ได้เรียนแค่ในห้องเรียน

    & …