หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน บรรยายพิเศษให้แก่นักศึกษาในหัวข้อ “กล้าคิด กล้าลงทุน แบบคนรุ่นใหม่”

          หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เชิญ คุณอิสเรศ มะหะหมัด ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่าย Islamic Wealth Management  บริษัท หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้แก่นักศึกษาในหัวข้อ “กล้าคิด กล้าลงทุน แบบคนรุ่นใหม่” เมื่อวันพุธ ที่ 31 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้อง 7209 อาคารเรียนรวม 7 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  เพื่อเสริมสร้างความรู้ทางด้านตลาดการเงิน การลงทุน และ Islamic Finance ให้แก่นักศึกษาในหลักสูตร ฯ

Facebook Comments

Check Also

วิชาเศรษฐกิจไทย ที่ม.วลัยลักษณ์ เราไม่ได้เรียนแค่ในห้องเรียน

    & …