ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ร่วมโครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อตอบสนองการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 “ด้านทักษะภาษาเทคโนโลยี และวิชาชีพ”

          สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ สำนักวิชาการจัดการ  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ  เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา  เพื่อตอบสนองการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 “ด้านทักษะภาษาเทคโนโลยี และวิชาชีพ” วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 ณ อาคารเรียนรวม 7 ห้อง 301
เวลา 08.30-17.00 น.  รายละเอียดตามนี้เลยจ้า หรือสอบถามรายละเอียด  โทร.075-672-466 คุณเจ คุณเบียร์ (นักวิชาการท่องเที่ยว)

Facebook Comments

Check Also

วิชาเศรษฐกิจไทย ที่ม.วลัยลักษณ์ เราไม่ได้เรียนแค่ในห้องเรียน

    & …