สำนักวิชาการจัดการ จัดกิจกรรมประกวดดาว-เดือน ประจำสำนักวิชาการจัดการ

          วันพุธที่ 4 กันยายน 2562 สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมประกวดดาว-เดือน ประจำสำนักวิชาการจัดการ โดย รศ.ดร.จีรเกียรติ อภิบุณโยภาส คณบดีสำนักวิชาการจัดการ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม มีจำนวนผู้เข้าร่วมประกวดทั้งหมด 20 คน ผลการตัดสินการประกวดเดือนสำนักวิชาการจัดการ รางวัลชนะเลิศ  นายอนาวิน สิงห์คุ้ม(สาขาท่องเที่ยวฯ) รองชนะเลิศอันดับ 1 นายมาตาฮารี ลดากรเวทย์(สาขาท่องเที่ยวฯ) รองชนะเลิศอันดับ 2 นายอัลวาริส มะหะหมัด (สาขาบริหารธุรกิจ)
และผลการตัดสินการประกวดดาวสำนักวิชาการจัดการรางวัลชนะเลิศ นางสาวกานต์มณี ศิรวรพันธ์ (สาขาบริหารธุกิจ) รองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวปิยวรรณ ไพนุจิตร (สาขาท่องเที่ยวฯ) รองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวกฤษณา กรดแก้ว(สาขาท่องเที่ยวฯ)

Facebook Comments

Check Also

นักศึกษาท่องเที่ยวฯ คว้า 2 รางวัล “Best Paper” และ “Best Presentation” ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย

    & …