หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ จัดกิจกรรม เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ปั้นดินอิสระ

               หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ สำนักวิชาการจัดการ ขอขอบพระคุณ อาจารย์ธรรมรัตน์ วงศ์สุวรรณ อาจารย์โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ ที่กรุณาให้ความรู้กับนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ในกิจกรรม เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ปั้นดินอิสระ และขอบคุณน้องๆ วิทยากรน้อย ที่ช่วยแนะนำ เทคนิคการปั้นดินให้กับพี่ๆ

 

Facebook Comments

Check Also

กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนพนมเบญจา จ.กระบี่

วันที่ 27 กุมภา …