~ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักวิชาการจัดการ หลักสูตรบัณฑิตศึกษาทางการจัดการ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ~

ข่าวสารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาทางการจัดการ

แจ้งการชำระค่าลงทะเบียนเรียน

ภาคการศึกษาที่ 3/2560

วันที่ : 17 ม.ค. 2561

กำหนดการสอบ IS ภาคที่ 2/2560

วันที่ 21 ม.ค. 2561

วันที่ : 12 ม.ค. 2561

รายวิชาเปิดให้ลงทะเบียนภาค 3/60

นักศึกษาลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 25 ธ.ค.60 – 14 ม.ค.61

วันที่ : 16 ธ.ค. 2560

ผลการสอบ Thesis

วันที่ 7 พ.ย. 2560

วันที่ : 13 พ.ย. 2560