~ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักวิชาการจัดการ หลักสูตรบัณฑิตศึกษาทางการจัดการ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ~

ข่าวสารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาทางการจัดการ

ตารางเรียนวิชา ENG-555

ภาคที่ 3/2560

วันที่ : 13 มี.ค. 2561

MBA Open Golf 2018

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ : 12 มี.ค. 2561

แจ้งกำหนดการสอบปากเปล่า

ภาคที่ 2/2560 เปลี่ยนเวลา!!!

วันที่ : 09 มี.ค. 2561

การสอบประมวลความรู้ ภาค 3/2560

เปลี่ยนแปลงใหม่!!!

วันที่ : 06 มี.ค. 2561

ผลการสอบโครงร่าง Thesis

หลักสูตร Ph.D.

วันที่ : 23 ก.พ. 2561

WMS Journal of Management

ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (ม.ค. - เม.ย. 2561)

วันที่ : 05 ก.พ. 2561