~ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักวิชาการจัดการ หลักสูตรบัณฑิตศึกษาทางการจัดการ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ~

ข่าวสารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาทางการจัดการ

รายวิชาลงทะเบียนล่วงหน้า MBA 2/60

รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

วันที่ : 14 ก.ย. 2560

ตารางสอบหลักสูตร MBA ภาค1/60

รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

วันที่ : 14 ก.ย. 2560

กำหนดการสอบประมวลความรู้ ปี 2560

รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

วันที่ : 17 ส.ค. 2560

ปฏิทินกิจกรรม Thesis/IS ปี 2560

รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

วันที่ : 12 ก.ค. 2560