สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,เด็กการจัดการ,การจัดการวลัยลักษณ์ , การจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,แหล่งปัญญาด้านการจัดการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง,มีความรู่และความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติ,

ผลงานนักศึกษาสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รางวัลความสำเร็จ พ.ศ.2563
 • นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สำนักวิชาการจัดการ คว้าตำแหน่งเดือนประดู่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2563
 • นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สำนักวิชาการจัดการ น.ส.ศวรรษมล อนันตยานุกูล นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ดาวมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี 2561 คว้ารองชนะเลิศ อันดับ 2 Miss Andaman Tourism 2020
รางวัลความสำเร็จ พ.ศ.2561
 • นักศึกษาสำนักวิชาการจัดการคว้า 3 รางวัลบทความวิจัยดีเด่นจากงานประชุมวิชาการระดับชาติ มอ. ตรัง วิจัย ประจำปี 2561
รางวัลความสำเร็จ พ.ศ.2560
 • นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ ม.วลัยลักษณ์ คว้า 3 รางวัล จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพด้านการเงิน
 • น.ศ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ คว้ารางวัลเหรียญเงินในการประกวดประกอบอาหารรายการ Makro HoReCa Challenge 2017 (ครั้งที่ 12)
 • น.ศ. สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ คว้ารางวัลระดับประกาศนียบัตร ในการประกวดประกอบอาหารรายการ Makro HoReCa Challenge 2017 (ครั้งที่ 12) รางวัลความสำเร็จ พ.ศ.2559
 • นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ คว้าแชมป์ จักรยานเสือภูเขา ณ ประเทศติมอร์เลสเต้
 • นักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ คว้ารางวัลชนะเลิศ  โครงการแกะดำ…ทำธุรกิจ
 • นักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ คว้ารางวัลรองชนะเลิศ  โครงการแกะดำ…ทำธุรกิจ
 • นศ.ท่องเที่ยวคว้าเหรียญทองเเดงแข่งขันปรุงอาหารจากเป็ด รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ชิงถ้วยสมเด็จพระเทพฯ
 • ท่องเที่ยวฯ ม.วลัยลักษณ์คว้า 3 รางวัล แข่งทักษะวิชาชีพด้านการท่องเที่ยว
 • นักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ คว้ารางวัลผลงานวิจัยดีเด่นด้าน Best Paper เวทีการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  รางวัลความสำเร็จ พ.ศ.2558
 • นักศึกษาสาขาบริหารธุรกิจคว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเขียนแผนธุรกิจ ระดับอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 4
 • นักศึกษาสาขาบริหารธุรกิจคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ1การแข่งขันเขียนแผนธุรกิจ ระดับอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 4
 • นักศึกษาบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ ม.วลัยลักษณ์คว้ารางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศการประกวดแผนการตลาดของ Honda Zoomer X
  รางวัลความสำเร็จ พ.ศ.2557
 • นักศึกษาบริหารธุรกิจคว้ารางวัลงานวิจัยดีเด่น สาขาบริหารธุรกิจ
 • นักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์ สำนักวิชาการจัดการ ได้รับรางวัลชมเชยในการประกวดการนำเสนองานวิจัยระดับชาติ
  รางวัลความสำเร็จ พ.ศ.2556 
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจและหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ทางการจัดการ ระดับปริญญาตรี ระดับชาติ ประจำปี 2556
 • ทีม Crazy 5 WMS Tourism “คว้ารางวัลชนะเลิศ” โครงการ Gang Go Green “รวมก๊วนเที่ยวไทย หัวใจสีเขียว”
 • นักศึกษา WMS หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ “ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1” ในการนำเสนอบทความวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์ ระดับประเทศ
  รางวัลความสำเร็จ พ.ศ.2555 
 • นักศึกษาเศรษฐศาสตร์ “คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2” จากการแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2555
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน “คว้ารางวัลชนะเลิศ”ในการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ในกลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ในการนำเสนอแผนธุรกิจ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)
  รางวัลความสำเร็จ พ.ศ.2554 
 • นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ  “คว้ารางวัลชนะเลิศ”โครงการแข่งขันเขียนแผนธุรกิจ
  รางวัลความสำเร็จ พ.ศ.2553
 • นักศึกษาสำนักวิชาการจัดการ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสาม โครงการมอบทุนการศึกษาแก่นิสิต/นักศึกษา
   รางวัลความสำเร็จ พ.ศ.2552 
 • นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ ชนะการประกวดแข่งขันตัวแทนระดับภาคใต้
 • นักศึกษาหลักสูตรบัญชี คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 โครงการการ PSU ACC QUIZ ครั้งที่ 7
Facebook Comments