สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,เด็กการจัดการ,การจัดการวลัยลักษณ์ , การจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,แหล่งปัญญาด้านการจัดการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง,มีความรู่และความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติ,

Student Achievement

Awarded during 2020

 • Economics Student won WU freshy boy 2020 award
 • Sawassamon Anantayanukul from Bachelor of Economics program crown second runner up on pageant contest “Mis Andaman Tourism” 2020 

Awarded during 2018

 • SOM Students received 3 awards for best presentation from PSU-Trang 2018 national conference

Awarded during 2017

Awarded during 2015

Awarded during 2014

 • Business Administration students win outstanding research award. Business Administration
 • Economics students Office of Management Received an honorable mention in the national research presentation contest.

Awarded during 2013

 • Business Administration and Information Technology courses. Received an award for outstanding research In academic conferences and presenting research / creativity in management National undergraduate level 2013
 • Crazy 5 WMS Tourism team “won the first prize” in the Gang Go Green project. Green heart “
 • WMS students in economics program “won the first runner-up award” for presenting research papers on economics at the national level.

Awarded during 2012

 • Economics students “Won the second runner-up award” from the Tertiary Economics Answering Competition 2012
 • Business Administration Program in Finance, “Winning the Award” in a national research presentation. In the field of business administration
 • Business Administration Program Won the second runner up In presenting the business plan Business Management Association of Thailand (TMA)

Awarded during 2011

 • Business Administration students “Won first prize” business plan writing competition project

Awarded during 2010

 • Student Bureau of Management Received the third runner-up award. Scholarship Program for Students

Awarded during 2009

 • Student in Tourism and Hospitality Management Won the competition for the representative of the southern region.
 • Accounting students Won the second runner-up of the 7th PSU ACC QUIZ project.
Facebook Comments