Home / ข่าวการศึกษา (page 2)

ข่าวการศึกษา

การรับสมัคร-กิจกรรมนักศึกษา-รางวัล-ดูงาน-นิเทศ

สำเร็จลุล่วง! แรลลี่ หรอยหนัดการจัดการ ตอบโจทย์ลูกหลานและผู้ปกครอง

         สำนักวิชาการจัดก …

Read More »

กิจกรรมเปิดโลกอาชีพด้านการจัดการธุรกิจบริการ สำนักวิชาการจัดการ

เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 อาจารย์ ดร.พิมพ์ลภ …

Read More »

สำนักวิชาการจัดการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ ศูนย์การค้าห้างสรรพสินค้าโรบินสันโอเชี่ยน

เมื่อวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา สำนักว …

Read More »