สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,เด็กการจัดการ,การจัดการวลัยลักษณ์ , การจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,แหล่งปัญญาด้านการจัดการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง,มีความรู่และความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติ,

Education & Students

สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง,มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติ,SMWU

Digital Economy Promotion Agency (depa) with Digital Marketing and Branding, School of Management boost the essential skills in the digital age and enhance learning skills in coding to become a professional-level startup

            Digital Economy Promotion Agency (depa) collaborated with Digital Marketing and Branding department, School of Management to organize a training program, enhancing coding skills for students, teachers, educators, and the general public who aspire to become professional-level startups or entrepreneurs in the SMEs sector. The training will be conducted by […]

Digital Economy Promotion Agency (depa) with Digital Marketing and Branding, School of Management boost the essential skills in the digital age and enhance learning skills in coding to become a professional-level startup Read More »

Students in in Marketing and Branding received first runner-up award for “Research to Market ( R2M )” by WEDA CLUB

Students in in Marketing and Branding received first runner-up award for “Research to Market ( R2M )” by WEDA CLUB

The Bac-tech team, including Mr. Supachai Janklay and Mr. Kittipong Aueapatthanapong​, students in Marketing and Branding, School of Management won first runner-up award in the Research to Market (R2M) contest at the university level. The team received 2,500 Baht as well as being eligible to participate in the Southern level competition on 16th – 17th

Students in in Marketing and Branding received first runner-up award for “Research to Market ( R2M )” by WEDA CLUB Read More »

   On Thursday 19 2023, department of Digital Marketing, School of Management, Walailak University hold First year students' advisor meeting activity. This activity was led by the acting dean of the School of Management and acting head of the Digital Marketing Program, Assoc. Prof. Siwarit Pongsakornrungsilp, Ph.D., who was honoured to give the opening speech at this event, together with Professor Dr. Natthaprachaya Nanthawisit, who led a team of faculty members in the field of digital marketing. The students came to meet, talk, and give advice on study plans for first-year students and to join the ceremony to give suits to students in the field of digital marketing.

Digital Marketing, School of Management, Walailak University hold First year students’ advisor meeting activity.

  Digital Marketing, School of Management, Walailak University hold First year students’ advisor meeting activity.                  On Thursday 19 2023, department of Digital Marketing, School of Management, Walailak University hold First year students’ advisor meeting activity. This activity was led by the acting dean of the School of

Digital Marketing, School of Management, Walailak University hold First year students’ advisor meeting activity. Read More »

สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, SM,Schoolofmanagement,หลักสูตรอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ,การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการยุคดิจิทัล,

student from the Professional Culinary Arts Program (ProChef), we were the 9 finalists in the Youth Representatives of the South

  Makro HoReCa Challenge 2022   Finally!! We did it. As participants in the Makro HoReCa Challenge 2022 regional round (Southern region) on October 18, 2022 of our student from the Professional Culinary Arts Program (ProChef), we were the 9 finalists in the Youth Representatives of the South. The two representatives are Mr. Thanesphon Phuekkham

student from the Professional Culinary Arts Program (ProChef), we were the 9 finalists in the Youth Representatives of the South Read More »

สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง,มีความรู่และความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติ,

SM Lecturer and Students Joined Summer School Program at UPNVJ in Indonesia and Learnt SDGs in Practice at House of Roti Jani

 School of Management (SM)’s lecturer, Dr Wasin Praditsilp, and students participated in the FEB-SM Summer School between 23 May and 3 June 2022 at the Faculty of Economics & Business (FEB), Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ) in South Jakarta, Indonesia. The program is a collaborative program under the staff and student mobility initiatives, Walailak

SM Lecturer and Students Joined Summer School Program at UPNVJ in Indonesia and Learnt SDGs in Practice at House of Roti Jani Read More »

สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,เด็กการจัดการ,การจัดการวลัยลักษณ์ , การจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,แหล่งปัญญาด้านการจัดการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง,มีความรู่และความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติ,สถานวิจัยสำนักวิชาการจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Guidelines for further studies in higher education, the academic year 2022

#super bang School of Management Walailak University with Pakpanak School Organize activities to advise on further education at the higher education level in the academic year 2022. In this activity, A large number of students participated. And the students are very interested in this guided activity. and sincerely hope that Children from Pak Phanang School will

Guidelines for further studies in higher education, the academic year 2022 Read More »

International academic seminar “Student Research Symposium.”

               On Monday, September 13, 2021, students and alumni of the logistics management course. participated in presenting the research and the project in the international academic seminar “Student Research Symposium,” which is a collaboration between Walailak University and Middlesex University Dubai In the topic – Emerging Technology in Transforming

International academic seminar “Student Research Symposium.” Read More »

สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,หลักสูตรการจัดการโลจิตติกส์,การจัดการโลจิตติกส์,โลจิตติกส์,LogisticsManagement,LogisticsManagementWU,WULogistics, Bachelor of Business Administration Program in Logistics Management

#Bang can’t stop, can’t hold it from seniors, alumni to current juniors

                 On September 18-19, 2021, the Logistics Management Course organized the “Knowledge Training and Experience from Brother to Sister Logistics” activity as a guideline for choosing a future career. It is the inspiration and motivation for current students to study. And choose a job to work in the

#Bang can’t stop, can’t hold it from seniors, alumni to current juniors Read More »

สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,หลักสูตรการตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์,การตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์, การตลาดดิจิทัล,ปั้นเจ้าของธุรกิจ,การตลาด,เรียนการตลาด,ติดอาวุธทางปัญญา,สู่การเป็นเจ้าแบรนด์,การตลาดมวล,การตลาดวลัยลักษณ์,DMB,DMBWU,Digital,Markating, Scholar,Research,DigitalMarkatingAndBranding,Branding,MarketingWU,MovingBeyoundCompetitors,Bachelor of Business Administration Program in Digital Marketing and Branding

Super bang!! Special Lecture “Development” Storyboard Advertise to resonate with customers from professional advertising executives.

                   On Wednesday, September 8, 2021, from 5:00 PM – 7:00 PM. Digital Marketing and Branding Course. School of Management has organized a project to develop the potential of the new generation of digital marketing staff (DMBWU’s The Avengers Project) for students, alumni, and other interested parties.

Super bang!! Special Lecture “Development” Storyboard Advertise to resonate with customers from professional advertising executives. Read More »

สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,เด็กการจัดการ,การจัดการวลัยลักษณ์ , การจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,แหล่งปัญญาด้านการจัดการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง,มีความรู่และความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติ,สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,หลักสูตรการตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์,การตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์, การตลาดดิจิทัล,ปั้นเจ้าของธุรกิจ,การตลาด,เรียนการตลาด,ติดอาวุธทางปัญญา,สู่การเป็นเจ้าแบรนด์,การตลาดมวล,การตลาดวลัยลักษณ์,DMB,DMBWU,Digital,Markating, Scholar,Research,DigitalMarkatingAndBranding,Branding,MarketingWU,MovingBeyoundCompetitors,Bachelor of Business Administration Program in Digital Marketing and Branding

#Bang doesn’t stop. Not in this era of situation. with online guidance activities for Grade 6 students

                     Who are interested in learning in all seven disciplines of the School of Management, which has many students. As a result, many schools have been contacted to guide further education in the academic year 2022. It can be considered that in this era of situations,

#Bang doesn’t stop. Not in this era of situation. with online guidance activities for Grade 6 students Read More »

สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,เด็กการจัดการ,การจัดการวลัยลักษณ์ , การจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,แหล่งปัญญาด้านการจัดการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง,มีความรู่และความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติ,สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,หลักสูตรการตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์,การตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์, การตลาดดิจิทัล,ปั้นเจ้าของธุรกิจ,การตลาด,เรียนการตลาด,ติดอาวุธทางปัญญา,สู่การเป็นเจ้าแบรนด์,การตลาดมวล,การตลาดวลัยลักษณ์,DMB,DMBWU,Digital,Markating, Scholar,Research,DigitalMarkatingAndBranding,Branding,MarketingWU,MovingBeyoundCompetitors,Bachelor of Business Administration Program in Digital Marketing and Branding

#Continue to be great. No waiting. with the preparation of the SAP Business One program, the Financial and Banking course online

                    On September 8, 2021, Accounting Course and Saladaeng Company Limited organized an 18-hour activity to prepare students before SAP training continuously. With modern technology, no matter where students are, they can be trained to gather knowledge and experience to use in their work ideally. In

#Continue to be great. No waiting. with the preparation of the SAP Business One program, the Financial and Banking course online Read More »

สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,หลักสูตรบัญชี,บัญชี,เรียนบัญชี,บัญชีวลัยลักษณ์,AccountingWU,Bachelor of Accountancy Program

Lecture activities Preparation, adaptation, opportunities and obstacles in the use of English for higher education in the graduate accounting program

                 On Wednesday, July 21, 2021, the accounting departemnt was honored by MissNussaba Denrimlam, Bachelor of Accounting (First Class Honors), English Program. SCG Cost Accountant and Mr. Jetaphol Sirivarin, Bachelor of Accounting (Second Class Honors), English Program, Toyota Motor Thailand Company Limited. The speakers provided inside on higher

Lecture activities Preparation, adaptation, opportunities and obstacles in the use of English for higher education in the graduate accounting program Read More »

สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, SM,Schoolofmanagement,หลักสูตรอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ,การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการยุคดิจิทัล, เก่งงาน_เก่งคิด_จิตบริการ,เก่งวิชาการเชี่ยวชาญปฎิบัติ,เด็กท่องเที่ยวลัยลักษณ์,เด็กโรงแรมวลัยลักษณ์,การท่องเที่ยวและการโรงแรมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,TourismandHospitalityIndustryProgramWU, tourismwalailak,THIPWU,Bachelor of Business Administration Program in Tourism and Hotel

Congratulations to the Wortive team in the Start-Up Business Ideas Competition 2021.

                School of Management congrates Digital Marketing and Branding Programe on their Wortive team won the Start-Up 2021 Business Idea Contest, receiving 25,000 baht in support for creating an online business prototype. The team will represent southern provinces to present on Demo Day in Bangkok. The team of

Congratulations to the Wortive team in the Start-Up Business Ideas Competition 2021. Read More »

The School of Management presented flowers to congratulate Ms. Chatchadaporn Ngerpia Received the Outstanding Cooperative Education Project Award

  School of Management congratulates the department of hospitality industry. In the case of Ms. Chatchadaporn Ngenpia, a student of the Hospitality Industry Program Received a bouquet of flowers from the rector on the occasion of receiving the National Outstanding Cooperative Education Project Award social science Outstanding Humanities and Management Organizations that went to get

The School of Management presented flowers to congratulate Ms. Chatchadaporn Ngerpia Received the Outstanding Cooperative Education Project Award Read More »

Training activities to prepare student readiness before launching cooperative education

  Logistics Management Program organizes training activities to prepare student before leaving for cooperative education for logistics students on march 31, 2021. The program received an honor of Asst. Prof. Dr. Pairoj Nuan-Noon, associate Dean of the School of Management to give a lecture on “Co-operative education to ensure … benefits” which 30 of third

Training activities to prepare student readiness before launching cooperative education Read More »

Experiences sharing of cooperative education among accounting students

  Bachelor of Accounting, Walailak University Co-operative presentation is arranged for the third presentation on 23rd May 2021 for students of the Bachelor of Accountancy Program, who are about to graduate in a few days. The situation of the epidemic of COVID-19 causes social distancing, causing management to present a new normal format through the

Experiences sharing of cooperative education among accounting students Read More »

Digital marketing and branding students won pitching presentation.

  Students in Digital Marketing and Branding Office of Management Participated in WEDA’s Pitching Start up competition in April 2021, where a 2nd year student in Marketing won a Final Pitching presentation at the University Round. A total of 23 teams participating in the competition, the 2 marketing student teams are now through the regional

Digital marketing and branding students won pitching presentation. Read More »