~ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ~

ข่าวสารสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ

สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการจัดกิจกรรมภาคสนามบูรณาการ ณ จังหวัดเพชรบุรี

ระหว่างวันที่ 18-20 ธ.ค. 2560 นำโดยอาจารย์ปวิธ ตันสกุล (หัวหน้าโครงการฯ)

วันที่ : 22 ธ.ค. 2560

สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวฯ สร้างประวัติศาสตร์จำทำขนมเค้กมังคุดยักษ์ขนาด 1,000ปอด์น

คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวฯ ร่วมสร้างผลงานขนมเค้กเพื่อเพิ่มมูลค่าให้มังคุด

วันที่ : 26 ส.ค. 2560

สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวฯเข้าร่วมกิจกรรม Makro Horeca Day 2017

อาจารย์ปวิธ ตันสกุล นำทีมนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความรู้ให้ผู้ประกอบการร้านค้าเเละธุรกิจอาหาร

วันที่ : 12 มิ.ย. 2560

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราชประชุมหารือกับคณาอาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวฯ

เพื่อรับฟังมุมมองความเป็นไปได้ในการรองรับตลาด MICE พร้อมระดมความคิดเห็น

วันที่ : 09 มิ.ย. 2560

ข่าวกิจกรรมสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ

นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ คว้ารางวัลในการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพ

นายนที หนูนิล นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง

วันที่ : 15 ก.พ. 2561

นักศึกษาท่องเที่ยวคว้ารางวัลการเเข่งขันประกอบอาหาร Makro Horeca Challenge 2017 จ.เชียงใหม่

น.ส.สุทธิดา ปานขาน คว้ารางวัลเหรียญเงิน ทำคะแนนรวมเป็นำดับที่ 4 จากผู้เข้าเเข่งขัน 24 คน

วันที่ : 10 ก.ค. 2560

นักศึกษาท่องเที่ยวเจ๋ง!!! ผ่านคัดเลือกเข้าเเข่งขันการประกอบอาหาร Makro Horeca Challenge 2017

ตัวเเทนนักศึกษาผ่านการคัดเลือกเข้าเเข่งประกอบอาหารรายการข้าวซอยสมัยใหม่ และชุดอาหารเหนือสมัยใหม่

วันที่ : 13 มิ.ย. 2560

นักศึกษาหลักสูตรฯอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจัดกิจกรรมงานจัดเลี้ยงเพื่อการกุศล ประจำปี 2559

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต จัดกิจกรรมงานจัดเลี้ยงเพื่อการกุศล Mask's Secret

วันที่ : 09 มิ.ย. 2560