สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,เด็กการจัดการ,การจัดการวลัยลักษณ์ , การจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,แหล่งปัญญาด้านการจัดการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง,มีความรู่และความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติ,

Bachelor of Accountancy Program

Ms. Chitwadee Duangmusik

Position Assistant Auditor of EY Office Company Limited (One of Big 4 in Auditing)

Miss Saowalak Chitmana

Position of Auditor-General, Professional Pattani Provincial Auditorium

Ms. Kamonphan Panthanom

Financial Officer Level 7, Agricultural Bank And agricultural cooperatives

Ms. Phatarasuda Rattanaburi

Position Finance manager JM Marriott Phuket resort and spa

Miss Witchuda Darakai

Independent Auditor Position

Mr. Somchok sakamon

Position Serior Chief, Internal Audit Aeon Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited

Ms. Nasiriphat Matchimwong

Position Manager of Accounting Office at Siripat Consultant

Miss Antra Kerdmanee

Employee position of Dharmniti Public Company Limited

Ms. Rungthip Sukphakul

Alumni of Bachelor of Accounting Program

Miss Kornkanok Duangsiri

Alumni of Bachelor of Accounting Program

Ms. Kornkanok Chindachua

Alumni of Bachelor of Accounting Program

Mr. Satanan Tanmak

Office of the Revenue Department

Miss Rujira Thawornrak

Position Assistant Auditor, Karin Audit Company Limited

Miss Ratchanok Boonnueng

Position Assistant Auditor, Karin Audit Company Limited

Miss Wanthanee Wongbutrod

Position Deputy Manager of Internal Audit Department 2 (Deputy Director)                                                                                              Dharmniti Public Company Limited

Miss Avitta Kia Phairot

Position Assistant Auditor, Karin Audit Company Limited

Bachelor of Economics Program

Ms. Sunitsa Song Yot

Position, Non-Budget Financial System Supervision and Development Division, The Comptroller General’s Department, Ministry of Finance

Ms. Salinee Pholsit

                             Position Customer Service Officer,                                                Head of Service Center Lotus Wiangsa Suratthani                   Group Plot Broadband Public Company Limited

Mr. Chitapol Srimuang

Credit Analysis Officer Level 8 (Small and Medium Enterprise Development Bank of Thailand)

Ms. Pawarisa Klinsorn

                             Position Product officer                                   (Business Banking Lending Product Siam Commercial Bank)

Mr. Sunthorn Sangwan

                         Position Personal Business, Online Marketing                        Assistant Manager Samsung Life Insurance Public Company Limited

Ms. Warisara Kong-ied

                            Accounting / Finance Officer Position                                  Standard Performance Company Limited       

Miss Sasiwimon Chanchai

Suratthani Provincial Commercial Office staff position

Mr. Boonsit Sittinun

Position Director of Industrial Statistics Group, Economic Statistics Division National Statistical Office

Mr. Phaaphan Thiraporn

Position CP Manager, PTT Group Company Limited
PTTLNG COMPANY LIMITED

Mr. Thanaphon Tanthai

Ministry of Finance Phuket Provincial Finance Office

Dr. Prathom Phong Srinuan

Director of Office of Academic and Telecommunications Resources NBTC

Mr. Ariyapruet Wongsuwan

Branch Manager Suratthani Branch, Bualuang Securities Public Company Limited

Mr. Jirawat Chaowalit

Position Assistant Director of Financial Institution Relations Officer

Mr. Pattathorn Chovichit

Independent investor Investment guru

Facebook Comments