สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,เด็กการจัดการ,การจัดการวลัยลักษณ์ , การจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,แหล่งปัญญาด้านการจัดการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง,มีความรู่และความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติ,

 

SM Job Fair 2023

 

The School of Management at Walailak University held the SM Job Fair 2023 for the fiscal year 2023 on April 21, 2023, at the 80-seat conference room in Academic Building 3. Assoc. Prof. Dr. Siwarit Pongsakornrungsilp, Acting Dean of the School of Management, Asst. Prof. Dr. Pimlapas Pongsakornrungsilp, Project Leader, and other lecturers warmly welcomed the guests, including tourism businesses from Krabi Province. Over 20 businesses with 100 vacancies were offered to our graduates, who were interviewed at the venue.
The objectives of the SM Job Fair 2023 are to enhance the employability of our students and to foster collaboration with the Krabi Hotel Association and tourism businesses that are seeking to recruit staff. This event aligns with our goals and mission of developing potential human resources for the labor market. In April 2023, graduates from three programs – Digital Marketing and Branding, Logistic Management, and Tourism and Hospitality Industry – completed their eight-month cooperative education, during which they gained valuable skills, knowledge, and experiences through placements in various organizations, preparing them for the job market.

 

Facebook Comments