Home / ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา / อาจารย์สำนักวิชาการจัดการ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษ “โครงการ OTOP Village”

อาจารย์สำนักวิชาการจัดการ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษ “โครงการ OTOP Village”

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวรรณ แท่นทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรอนงค์ เฉียบแหลม และ อาจารย์ นิษฐิดา สุดใหม่ คณาจารย์จากสำนักวิชาการจัดการ ม.วลัยลักษณ์ ได้รับเชิญจากสำนักงานพัฒนาสังคม จังหวัดกระบี่ เป็นวิทยากรบรรยายใน “โครงการ OTOP Village” เป็นการบรรยายด้านอัตลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวเส้นทางการท่องเที่ยวและรูปแบบการท่องเที่ยว” แก่ชุมชนจาก 8 อำเภอในจังหวัดกระบี่ 3 รุ่น รวมผู้เข้าร่วมโครงการ 400 คน กิจกรรมดังกล่าวมีที่ปรึกษากรมพัฒนาชุมชนเป็นเกียรติเปิดงาน และ มีแขกผู้ใหญ่มาร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ได้แก่ ท่านประธานสมาพันธ์การท่องเที่ยวแห่ง ประเทศไทย และนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ โดยดำเนินกิจกรรมในวันที่ 4-13 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ณ จังหวัดกระบี่

Facebook Comments

Check Also

อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมเป็นกรรมการตัดสิน กิจกรรมการประกวดผลงานของผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ที่มีอัตลักษณ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าในเชิงพาณิชย์ (ภาคใต้) 

 ผู้ช่วยศา …