กิจกรรมต้อนรับผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่ 2562 สำนักวิชาการจัดการ

          วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 สำนักวิชาการจัดการ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูลีรัตน์ คงเรือง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานแก้วตา ลัคนาวานิช รองคณบดีสำนักวิชาการจัดการ พร้อมหัวหน้าสาขา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมต้อนรับผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่ 2562 เพื่อแสดงวิสัยทัศน์ของสำนักวิชาฯ แนะนำบุคลากร พร้อมให้ข้อมูลต่างๆ แก่ผู้ปกครอง อย่างเป็นกันเองและอบอุ่น ในการนี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปกครองทางสำนักวิชาการจัดการ จึงเปิดโอกาสในการซักถามประเด็นต่างๆ อย่างเต็มที่ 

Facebook Comments

Check Also

ขอเชิญรับฟังการบรรยายพิเศษหัวข้อ “บทบาทของนักสร้างแบรนด์ และอนาคตของนักสร้างแบรนด์”  โดย คุณโอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ

    & …