ปฐมนิเทศ รับขวัญ นักศึกษาใหม่ 2562  สำนักวิชาการจัดการ

       วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562 สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ณ อาคารเรียนรวม 5 ห้อง 5310  โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. จีรเกียรติ อภิบุณโยภาส   รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสำนักวิชาการจัดการ รวมถึงพี่ๆ นักศึกษาสโมสรสำนักวิชากาจัดการ ให้การต้อนรับนักศึกษา โดยกล่าวว่า สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และคณะผู้บริหารทุกคนขอต้อนรับนักศึกษาทุกคนด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งเข้าสู่ครอบครัวการจัดการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูลีรัตน์ คงเรือง รักษาแทนรองคณบดีสำนักวิชาการจัดการ ได้กล่าวต้อนรับนักศึกษา ด้วยบทกลอน

ช่อประดู่ ชูไสว ในวันนี้
เป็นวันดี แรกเริ่ม ประเดิมฝัน
ผลิดอกตูม รอเบ่งบาน สานสัมพันธ์
ร่วมฝ่าฟัน สู่ความหวัง ดังต้องการ

หลังจากกล่าวต้อนรับ แนะนำคณาจารย์ และบุคลากร เรียบร้อยแล้ว ทุกคนร่วมร้องเพลงประจำสำนักวิชาการจัดการ “การจัดการขอหนักแน่น”  และผูกข้อมือ บายศรีสู่ขวัญ เพื่อต้อนรับน้อง ๆ นักศึกษาใหม่เข้าสู่ครอบครัวการจัดการด้วยบรรยากาศที่อบอุ่น

 

Facebook Comments

Check Also

ขอเชิญรับฟังการบรรยายพิเศษหัวข้อ “บทบาทของนักสร้างแบรนด์ และอนาคตของนักสร้างแบรนด์”  โดย คุณโอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ

    & …