Home / ข่าวทั่วไป / สำนักวิชาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.รุ่งรวี จิตภักดี ได้รับการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

สำนักวิชาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.รุ่งรวี จิตภักดี ได้รับการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

Facebook Comments

Check Also

ร่วมปั้นเชฟคุณภาพและบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและการบริการในพื้นที่ภูเก็ตและจังหวัดชายฝั่งอันดามัน

    & …