หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ : กล้าคิด กล้าลงทุน แบบคนรุ่นใหม่

หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ : กล้าคิด กล้าลงทุน แบบคนรุ่นใหม่ บรรยายโดย คุณอิสเรศ มะหะหมัด ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่าย Islamic Wealth Management (ฝ่ายบริหารการลงทุนส่วนบุคคล ทีม 3)
บริษัท หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
กำหนดการบรรยายพิเศษในวันพุธ ที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง 7209
อาคารเรียนรวม 7 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สามารถลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/1JC6Z4Ov4f3wUvAGzjpJaODMgP_V5IM_gCqmD_pLl-oU/viewform?edit_requested=true&fbclid=IwAR0I2YiXyoJs1eXnP-6ROJacsq13E1EySkBb9Rm4XTY4uvOfCOn2CUr9NPg

Facebook Comments

Check Also

ขอเชิญรับฟังการบรรยายพิเศษหัวข้อ “บทบาทของนักสร้างแบรนด์ และอนาคตของนักสร้างแบรนด์”  โดย คุณโอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ

    & …