Home / ข่าวการศึกษา / หลักสูตรบัญชี  สำนักวิชาการจัดการ จัด กิจกรรม “สายสัมพันธ์บัญชี ประจำปี 2562 “

หลักสูตรบัญชี  สำนักวิชาการจัดการ จัด กิจกรรม “สายสัมพันธ์บัญชี ประจำปี 2562 “

          เมื่อวันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2562 หลักสูตรบัญชี  สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ได้จัด กิจกรรม “สายสัมพันธ์บัญชี ประจำปี 2562 ” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้เข้าร่วมโครงการ จึงได้จัดกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องทุกปีโดยกิจกรรมเป็นการแนะแนวทางการเรียนการสอน การสหกิจศึกษา การพบอาจารย์ที่ปรึกษา และกิจกรรมเชื่อมความสามัคคีทั้งระหว่างนักศึกษา บุคลากรและคณาจารย์ในหลักสูตร

Facebook Comments

Check Also

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ จัดกิจกรรม เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ปั้นดินอิสระ

    & …