ความร่วมมือกับต่างประเทศ

สำนักวิชาการจัดการ ส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนกับสถาบันการศึกษาและองค์กรต่างๆทั่วโลกเพื่อให้เป็นสถาบันการศึกษาระดับโลก เราได้พัฒนาภารกิจต่างๆในด้านการศึกษาและการวิจัยซึ่งเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา นักวิชาการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรวมถึงพันธมิตรของมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมการทำงานร่วมกันดังต่อไปนี้

  • ด้านการวิจัย  ประกอบด้วย โครงการวิจัยและการสอนที่หลากหลายและกว้างขวางโดยมีพันธมิตรครอบคลุมตั้งแต่ประเทศในแถบเอเชียและทั่วโลก ในแต่ละปีนักวิจัยของ School of management  จะเป็นผู้เขียนบทความวารสารและการประชุมร่วมกับนักวิจัยร่วมจากมหาวิทยาลัยต่างๆเช่น Curtin University – Australia, University of Chile- Chile, Indian Institute of Technology Madras – India,  Malaysia Institute for Supply Chain Innovation, National Healthcare Group- Singapore and Hamdan Bin Mohammed Smart University – United Arab Emirates.
  • หลักสูตรการศึกษาในต่างประเทศ เช่น หลักสูตรภาคฤดูร้อนและการแลกเปลี่ยนนักศึกษาได้รับการออกแบบมาเพื่อให้นักเรียนได้เรียนกับมหาววิทยาลัยพันธมิตรทั่วโลกของเราในการเรียนรู้ในชั้นเรียนในต่างประเทศเพื่อการเรียนรู้วิธีชีวิตของประเทศต่างๆ นอกจากการเรียนรู้เนื้อหาภายในห้องเรียน มหาวิทยาลัยต่างประเทศที่นักศึกษาของเราสามารถเลือกเรียนได้
  • องค์กรระดับโลกสำหรับโครงการสหกิจศึกษาต่างประเทศของเรามีให้เลือกมากมายในหลายประเทศ

ด้วยความร่วมมือเชิงกลยุทธ์และการมีส่วนร่วมในการสร้างเครือข่าย กับมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา และ องค์กรต่างๆ ทั่วโลกSchool of Management จึงสามารถให้บริการด้านการศึกษาและการวิจัยทั่วโลกที่หลากหลายและสมบูรณ์แบบ นักศึกษามีโอกาสที่จะได้รับประสบการณ์ทางวัฒนธรรมข้ามพรมแดนที่มีคุณค่าเพื่อพัฒนาความรู้และศักยภาพในด้านต่างๆทั่วโลกควบคู่ไปกับมุมมองของประเทศไทย จากทีมอาจารย์ของเราของเราและพันธมิตรทางการศึกษาที่มีชื่อเสียงระดับโลกทั่วโลก

Facebook Comments