สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,เด็กการจัดการ,การจัดการวลัยลักษณ์ , การจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,แหล่งปัญญาด้านการจัดการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง,มีความรู่และความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติ,

Walailak University, co-host by School of Management and School of Medicine cordially invites you to international seminar : Health 4.0 – Next generation processes with the latest technologies

Walailak University, co-host by School of Management and School of Medicine cordially invites you to international seminar : Health 4.0 – Next generation processes with the latest technologies

The seminar is co-organised with our worldwide research collaboration from National Science and Technology Development Agency Thailand, The Massachusetts Institute of Technology (MIT), Malaysia Institute for Supply Chain Innovation (MISI) and National Healthcare Group Singapore.

Objective:
The Seminar aims to explore the current state of the healthcare industry and discover what it will take the revolutionize this sector. It also presents the potential for the Internet of Things (IOT), Big Data, Blockchain, Optimisation and health technologies to replace the still largely mechanical, people-based system of today. This seminar also aims to encapsulates trends and technologies that could rewrite the rules of Healthcare delivery system.

Key sessions of the seminar include:
1. Discover the Internet of Things (IOT), Big Data, Blockchain, Optimisation and Predictive Analytics in Healthcare
2. Exploit new technologies to enable Health 4.0
3. Illustrate some examples of such advanced implementation in the Health 4.0

About the speakers:
Dr. Janya Chanchaichujit : School of Management, Waalailak University Thailand
Associate Prof. Albert Tan: Malaysia Institute for Supply Chain Innovation ( MIT Supply Chain and Logistics Excellence Center )
Dr. Sarayoot Eaimkhong: National Science and technology Development Agency, Thailand
Dr. Fanwen Meng: Department of Health Services& Outcomes Research, National Healthcare Group, Singapore

Venue: Walailak University, Nakhon Si Thammarat Thailand
Date and Time: June 22nd , 2018 / 8.00-16.00
Agenda:

08.00-09.00 Registration
09.00-09.30 Welcome Speech
09.30-10.30 Session 1- An introduction of Health 4.0 overall framework (Associate Prof. Albert Tan)
10.30-11.00 Break
11.00-12.00 Session 2- Big Data Analytics and blockchain in Healthcare industry (Dr. Janya Chanchaichujit)
12.00-13.30 Lunch
13.30-14.30 Session 3- Optimization techniques to optimum healthcare operations (Dr. Fanwen Meng)
14.30-15.00 Break
15.00-16.00 Session 4 – Healthcare start up and healthcare technology
(Dr. Sarayoot Eaimkhong)
16.00 Final Speech and Closing

 

Registration:

Please contact Ms. Wannee Sricheoy (E-mail wulogistics2017@gmail.com, Tel 0979648589 ) or online at 

Facebook Comments