สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,เด็กการจัดการ,การจัดการวลัยลักษณ์ , การจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,แหล่งปัญญาด้านการจัดการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง,มีความรู่และความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติ,

Tiyaporn Chuchuai

สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพให้เป็นคนดีและคนเก่ง,มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติ,SMWU

The International Conference in Management Studies 2024 (ICMS 2024) “Carbon Neutrality in the Creative Economy”

International Conference in Management Studies 2024 (ICMS 2024) “Carbon Neutrality in the Creative Economy”    School of Management, Center of Excellence for Tourism Business Management and Creative Economy: TBUS and , Logistics and Business Analytics Center of Excellence: Logbiz, and the Research and Innovation Institute of Excellence (RIIE) Report on the International Conference by Assist. […]

The International Conference in Management Studies 2024 (ICMS 2024) “Carbon Neutrality in the Creative Economy” Read More »

สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง,มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติ,SMWU,

The School of Management organizes a project to propel the application for an academic position. Topic: Creating academic works of the type of textbooks, books, and research papers in a standard and quality format for applying for academic positions.

The School of Management organizes a project to propel the application for an academic position. Topic: Creating academic works of the type of textbooks, books, and research papers in a standard and quality format for applying for academic positions. The School of Management organizes a project to propel the application for an academic position. Topic:

The School of Management organizes a project to propel the application for an academic position. Topic: Creating academic works of the type of textbooks, books, and research papers in a standard and quality format for applying for academic positions. Read More »

สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง,มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติ,SMWU,

The executive of Walailak University, School of Management,along with faculty members and staff, warmly welcomed from Guangzhou Xinhua University.

The executive of Walailak University, School of Management, led by Assoc.Prof.Dr. Siwarit Pongsakornrungsilp, Vice President of Walailak University, Asst.Prof.Dr. Pimlapas Pongsakornrungsilp, Dean of the School of Management, and Asst. Prof. Dr. Patnarin Supakorn, Director of Center for International Affairs (CIA), along with faculty members and staff, warmly welcomed Prof. Yiqing Liao, Prof. Xinghua Kang, Prof.

The executive of Walailak University, School of Management,along with faculty members and staff, warmly welcomed from Guangzhou Xinhua University. Read More »

สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง,มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติ,SMWU,

The School of Management organizes Research collaboration projects. Fiscal year 2024, 9 – 10 December 2023

The School of Management organizes Research collaboration projects. Fiscal year 2024, 9 – 10 December 2023 led by Assoc. Prof. Dr. Siwarit Phongsakornrangsilp, Vice Rector Asst. Prof. Dr. Pimlapas Phongsakorn Rangsin Dean of the School of Management and faculty members of the School of Management organize Research collaboration projects Fiscal year 2024 and traveled with

The School of Management organizes Research collaboration projects. Fiscal year 2024, 9 – 10 December 2023 Read More »

สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง,มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติ,SMWU,

Sport day, School of Management Wednesday, November 22nd, 2023

Sport day, School of Management Wednesday, November 22nd, 2023 At the Physical Education Building and Football Field, Walailak University Delivered a remark speech by Assistant Professor Doctor Pimlapas Pongsakornrungsilp, Dean of the School of Management, commenced with a competition between students, faculty, and staff in Chair ball and tug-of-war, Sports in Competition Sports Futsal Chair

Sport day, School of Management Wednesday, November 22nd, 2023 Read More »

สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง,มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติ,SMWU

Digital Economy Promotion Agency (depa) with Digital Marketing and Branding, School of Management boost the essential skills in the digital age and enhance learning skills in coding to become a professional-level startup

            Digital Economy Promotion Agency (depa) collaborated with Digital Marketing and Branding department, School of Management to organize a training program, enhancing coding skills for students, teachers, educators, and the general public who aspire to become professional-level startups or entrepreneurs in the SMEs sector. The training will be conducted by

Digital Economy Promotion Agency (depa) with Digital Marketing and Branding, School of Management boost the essential skills in the digital age and enhance learning skills in coding to become a professional-level startup Read More »

Students in in Marketing and Branding received first runner-up award for “Research to Market ( R2M )” by WEDA CLUB

Students in in Marketing and Branding received first runner-up award for “Research to Market ( R2M )” by WEDA CLUB

The Bac-tech team, including Mr. Supachai Janklay and Mr. Kittipong Aueapatthanapong​, students in Marketing and Branding, School of Management won first runner-up award in the Research to Market (R2M) contest at the university level. The team received 2,500 Baht as well as being eligible to participate in the Southern level competition on 16th – 17th

Students in in Marketing and Branding received first runner-up award for “Research to Market ( R2M )” by WEDA CLUB Read More »

Blue Crab Identity Menu” : Promoting food wisdom, food security knowledge and careers of local communities utilizing culinary knowledge and technology via the Walailak Blue Crab Bank. By Mr. Pavit Tansakul, Dr. Yeamdao Narangajavana, Dr. Sukhuman Klamsaengsai.

“Blue Crab Identity Menu” : Promoting food wisdom, food security knowledge and careers of local communities utilizing culinary knowledge and technology via the Walailak Blue Crab Bank.

“Blue Crab Identity Menu” : Promoting food wisdom, food security knowledge and careers of local communities utilizing culinary knowledge and technology via the Walailak Blue Crab Bank. By Mr. Pavit Tansakul, Dr. Yeamdao Narangajavana, Dr. Sukhuman Klamsaengsai   This an academic service project aiming to provide benefits at community level. The project focuses on making

“Blue Crab Identity Menu” : Promoting food wisdom, food security knowledge and careers of local communities utilizing culinary knowledge and technology via the Walailak Blue Crab Bank. Read More »

"It's a fantastic opportunity from Professor Dr.Vikas Kumar, Associate Dean for Research Innovation and Enterprise , Birmingham City Business School as part of our Reinventing University project. Thank you for generously providing us with knowledge sharing and support."

🎉🎉It’s a fantastic opportunity from Professor Dr.Vikas Kumar 🎉🎉

“It’s a fantastic opportunity from Professor Dr.Vikas Kumar, Associate Dean for Research Innovation and Enterprise , Birmingham City Business School as part of our Reinventing University project. Thank you for generously providing us with knowledge sharing and support.”

🎉🎉It’s a fantastic opportunity from Professor Dr.Vikas Kumar 🎉🎉 Read More »

congratulations-to-associate-professor-dr-siwarit-pongsakornrungsilp

🎉🎉Congratulations to Associate Professor Dr. Siwarit Pongsakornrungsilp🎉🎉

Congratulations to Associate Professor Dr. Siwarit Pongsakornrungsilp,  on the remarkable achievement of being selected to receive the esteemed international honor, the World Top 90% certificate from AD Scientific Index. This recognition is a testament to his exceptional research endeavors and contributions. The ceremony took place on August 16, 2023.

🎉🎉Congratulations to Associate Professor Dr. Siwarit Pongsakornrungsilp🎉🎉 Read More »

research-institute-school-of-management-walailak-university-holds-the-development-of-research-projects-for-driving-the-excellence-of-the-school

Research Institute, School of Management, Walailak University, holds the development of research projects for driving the excellence of the School.

  Research Institute, School of Management, Walailak University, holds the development of research projects for driving the excellence of the School.   The research institute, under the leadership of Assistant Professor Dr. Pimlapas Pongsakornsirisophon, the acting head of the institute, organized activities to support the research development of lecturers in the School of Management on

Research Institute, School of Management, Walailak University, holds the development of research projects for driving the excellence of the School. Read More »

walailak-university-is-ranked-joint-third-in-thailand-501-in-the-world-by-times-higher-education-young-university-rankings-2023

Walailak University is Ranked Joint Third in Thailand, 501+ in the World, by Times Higher Education Young University Rankings 2023.

Walailak University has been ranked 501+ among 605 universities across 78 territories worldwide by Times Higher Education Young University Rankings 2023. This achievement places Walailak University in joint 3rd in Thailand. The results were released on 3 July 2023 at 16:00 Thailand local time. The Times Higher Education (THE) Young University Rankings uses the same

Walailak University is Ranked Joint Third in Thailand, 501+ in the World, by Times Higher Education Young University Rankings 2023. Read More »

sanitation-food-safety-training-course-for-local-restaurants

Sanitation & Food Safety Training Course for Local Restaurants

  Sanitation & Food Safety Training Course for Local Restaurants   Topic: Sanitation & Food Safety Training Course for Local Restaurants Date: May 19, 2023 (09.00-12.00 hrs.) Venue: Walailak Culinary Training Center (WCTC) Academic services for social engagement, School of Management Walailak University held the Sanitation & Food Safety Training Workshop for Local Restaurants in

Sanitation & Food Safety Training Course for Local Restaurants Read More »

The School of Management

SM Job Fair 2023

  SM Job Fair 2023   The School of Management at Walailak University held the SM Job Fair 2023 for the fiscal year 2023 on April 21, 2023, at the 80-seat conference room in Academic Building 3. Assoc. Prof. Dr. Siwarit Pongsakornrungsilp, Acting Dean of the School of Management, Asst. Prof. Dr. Pimlapas Pongsakornrungsilp, Project

SM Job Fair 2023 Read More »

the-2nd-international-symposium-in-management-studies-2023-isms-2023

The 2nd International Symposium in Management Studies 2023 (ISMS 2023)

  The 2nd International Symposium in Management Studies 2023 (ISMS 2023)                  Institute of Management Studies in collaboration with the Center of Excellence in Tourism Management and Creative Economy organize an academic conference  The 2nd International Symposium in Management Studies 2023 (ISMS 2023) “Tourism and Sustainable Management in

The 2nd International Symposium in Management Studies 2023 (ISMS 2023) Read More »

สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง,มีความรู่และความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติ,

workshop II−Bibliometric analysis: A review approach

workshop II−Bibliometric analysis: A review approach                  Research department of school of management, Walailak university, organize the workshop II−Bibliometric analysis: A review approach, on Wednesday, Feb 22nd, 2023 from 10.00 a.m. to 12.00 a.m. and from 3.00 p.m. to 5.00 p.m. at meeting room 113, academic building 3.

workshop II−Bibliometric analysis: A review approach Read More »

   On Thursday 19 2023, department of Digital Marketing, School of Management, Walailak University hold First year students' advisor meeting activity. This activity was led by the acting dean of the School of Management and acting head of the Digital Marketing Program, Assoc. Prof. Siwarit Pongsakornrungsilp, Ph.D., who was honoured to give the opening speech at this event, together with Professor Dr. Natthaprachaya Nanthawisit, who led a team of faculty members in the field of digital marketing. The students came to meet, talk, and give advice on study plans for first-year students and to join the ceremony to give suits to students in the field of digital marketing.

Digital Marketing, School of Management, Walailak University hold First year students’ advisor meeting activity.

  Digital Marketing, School of Management, Walailak University hold First year students’ advisor meeting activity.                  On Thursday 19 2023, department of Digital Marketing, School of Management, Walailak University hold First year students’ advisor meeting activity. This activity was led by the acting dean of the School of

Digital Marketing, School of Management, Walailak University hold First year students’ advisor meeting activity. Read More »