สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,เด็กการจัดการ,การจัดการวลัยลักษณ์ , การจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,แหล่งปัญญาด้านการจัดการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง,มีความรู่และความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติ,

Academic and Research

“Blue Crab Identity Menu” : Promoting food wisdom, food security knowledge and careers of local communities utilizing culinary knowledge and technology via the Walailak Blue Crab Bank.

“Blue Crab Identity Menu” : Promoting food wisdom, food security knowledge and careers of local communities utilizing culinary knowledge and technology via the Walailak Blue Crab Bank. By Mr. Pavit Tansakul, Dr. Yeamdao Narangajavana, Dr. Sukhuman Klamsaengsai   This an academic service project aiming to provide benefits at community level. The project focuses on making …

“Blue Crab Identity Menu” : Promoting food wisdom, food security knowledge and careers of local communities utilizing culinary knowledge and technology via the Walailak Blue Crab Bank. Read More »

congratulations-to-associate-professor-dr-siwarit-pongsakornrungsilp

🎉🎉Congratulations to Associate Professor Dr. Siwarit Pongsakornrungsilp🎉🎉

Congratulations to Associate Professor Dr. Siwarit Pongsakornrungsilp,  on the remarkable achievement of being selected to receive the esteemed international honor, the World Top 90% certificate from AD Scientific Index. This recognition is a testament to his exceptional research endeavors and contributions. The ceremony took place on August 16, 2023.

sanitation-food-safety-training-course-for-local-restaurants

Sanitation & Food Safety Training Course for Local Restaurants

  Sanitation & Food Safety Training Course for Local Restaurants   Topic: Sanitation & Food Safety Training Course for Local Restaurants Date: May 19, 2023 (09.00-12.00 hrs.) Venue: Walailak Culinary Training Center (WCTC) Academic services for social engagement, School of Management Walailak University held the Sanitation & Food Safety Training Workshop for Local Restaurants in …

Sanitation & Food Safety Training Course for Local Restaurants Read More »

the-2nd-international-symposium-in-management-studies-2023-isms-2023

The 2nd International Symposium in Management Studies 2023 (ISMS 2023)

  The 2nd International Symposium in Management Studies 2023 (ISMS 2023)                  Institute of Management Studies in collaboration with the Center of Excellence in Tourism Management and Creative Economy organize an academic conference  The 2nd International Symposium in Management Studies 2023 (ISMS 2023) “Tourism and Sustainable Management in …

The 2nd International Symposium in Management Studies 2023 (ISMS 2023) Read More »

สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง,มีความรู่และความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติ,

workshop II−Bibliometric analysis: A review approach

workshop II−Bibliometric analysis: A review approach                  Research department of school of management, Walailak university, organize the workshop II−Bibliometric analysis: A review approach, on Wednesday, Feb 22nd, 2023 from 10.00 a.m. to 12.00 a.m. and from 3.00 p.m. to 5.00 p.m. at meeting room 113, academic building 3. …

workshop II−Bibliometric analysis: A review approach Read More »

สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, SM,Schoolofmanagement,หลักสูตรอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ,การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการยุคดิจิทัล,

Coastal Tourism Destination Development in Nakhon Si Thammarat Province: Thasala, Sichon and Khanom Districts

  Coastal Tourism Destination Development in Nakhon Si Thammarat Province: Thasala, Sichon and Khanom Districts   School of Management, Walailak University has launched a new initiative in 2022 – enhancement of tourism capability and standards for development of coastal destinations in Nakhon Si Thammarat Province: Thasala, Sichon and Khanom Districts.  This academic service for local …

Coastal Tourism Destination Development in Nakhon Si Thammarat Province: Thasala, Sichon and Khanom Districts Read More »

Dr. Sukhuman Klamsaengsai was invited to be a moderator for the ‘UNWTO.TedQual’ Press Conference

          On June 14, 2018, Dr. Sukhuman Klamsaengsai, a lecturer of Tourism and Hospitality Industry Program, School of Management, Walailak University (NIDA Alumni) was invited to be a moderator for the ‘UNWTO.TedQual’ Press Conference at UNWTO, Bangkok. This event was organized by National Institute of Development Administration (NIDA) to announce the …

Dr. Sukhuman Klamsaengsai was invited to be a moderator for the ‘UNWTO.TedQual’ Press Conference Read More »

Walailak University, co-host by School of Management and School of Medicine cordially invites you to international seminar : Health 4.0 – Next generation processes with the latest technologies

Walailak University, co-host by School of Management and School of Medicine cordially invites you to international seminar : Health 4.0 – Next generation processes with the latest technologies The seminar is co-organised with our worldwide research collaboration from National Science and Technology Development Agency Thailand, The Massachusetts Institute of Technology (MIT), Malaysia Institute for Supply …

Walailak University, co-host by School of Management and School of Medicine cordially invites you to international seminar : Health 4.0 – Next generation processes with the latest technologies Read More »

Lecturer from School of Management, Walailak University have traveled to Berlin, Germany and Prague, Czech Republic to promoted the Southern Gulf of Thailand tourism.

Assistance Prof. Dr. Phattarawan Tantong  Lecturer from Business Administration, School of Management, project leader of “The use of brands and identities of tourist destinations in southern Gulf of Thailand as a guideline for tourism marketing for Thai and foreign tourists.” have attended International Tourism Borse (ITB 2018) which has been held from 7-11 March 2018 in …

Lecturer from School of Management, Walailak University have traveled to Berlin, Germany and Prague, Czech Republic to promoted the Southern Gulf of Thailand tourism. Read More »

Walailak Management School Hosted The 2nd Work-Integrated Learning (WIL) Conference and SAMUI MODEL Sharing Day

               Dr. Suphat Jumpathong, Secretary General of Office of Higher Education, Ministry of Education gave his speech on “policy & implementation of Work-Integrated Learning for Employability & Engagement”, and Assoc. Prof. Dr. Somnuk Aujirapongpan presented his special lecture on “Innovative Education Management for Work Integrated learning School” in the …

Walailak Management School Hosted The 2nd Work-Integrated Learning (WIL) Conference and SAMUI MODEL Sharing Day Read More »