สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,เด็กการจัดการ,การจัดการวลัยลักษณ์ , การจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,แหล่งปัญญาด้านการจัดการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง,มีความรู่และความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติ,

Uncategorized-en

"It's a fantastic opportunity from Professor Dr.Vikas Kumar, Associate Dean for Research Innovation and Enterprise , Birmingham City Business School as part of our Reinventing University project. Thank you for generously providing us with knowledge sharing and support."

🎉🎉It’s a fantastic opportunity from Professor Dr.Vikas Kumar 🎉🎉

“It’s a fantastic opportunity from Professor Dr.Vikas Kumar, Associate Dean for Research Innovation and Enterprise , Birmingham City Business School as part of our Reinventing University project. Thank you for generously providing us with knowledge sharing and support.”

🎉🎉It’s a fantastic opportunity from Professor Dr.Vikas Kumar 🎉🎉 Read More »

congratulations-to-associate-professor-dr-siwarit-pongsakornrungsilp

🎉🎉Congratulations to Associate Professor Dr. Siwarit Pongsakornrungsilp🎉🎉

Congratulations to Associate Professor Dr. Siwarit Pongsakornrungsilp,  on the remarkable achievement of being selected to receive the esteemed international honor, the World Top 90% certificate from AD Scientific Index. This recognition is a testament to his exceptional research endeavors and contributions. The ceremony took place on August 16, 2023.

🎉🎉Congratulations to Associate Professor Dr. Siwarit Pongsakornrungsilp🎉🎉 Read More »

walailak-university-is-ranked-joint-third-in-thailand-501-in-the-world-by-times-higher-education-young-university-rankings-2023

Walailak University is Ranked Joint Third in Thailand, 501+ in the World, by Times Higher Education Young University Rankings 2023.

Walailak University has been ranked 501+ among 605 universities across 78 territories worldwide by Times Higher Education Young University Rankings 2023. This achievement places Walailak University in joint 3rd in Thailand. The results were released on 3 July 2023 at 16:00 Thailand local time. The Times Higher Education (THE) Young University Rankings uses the same

Walailak University is Ranked Joint Third in Thailand, 501+ in the World, by Times Higher Education Young University Rankings 2023. Read More »

Business Administration Program Has organized a project to promote entrance examinations for a career in finance.

Business Administration Program School of Management, Has organized a project to promote a career in finance professions. (Investment Consultant: IC) during 27-29 March 2021 at Walailak University. With training / examination tutoring For 2nd and 3rd year finance students to participate in the investment consultant (IC) license examination, in which this activity has been sponsored

Business Administration Program Has organized a project to promote entrance examinations for a career in finance. Read More »