หน้าหลักมหาวิทยาลัย    
  :::สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ :::
 หน้าหลัก |เกี่ยวกับสำนัก   |ข้อมูลบุคลากร   |ความภาคภูมิใจ WMS   |แนะนำหลักสูตร   |การเรียนการสอน   |ปฏิทินการศึกษา   |ดาวน์โหลด   |แบบเสนอโครงการ  
Slideshow images
|
 | กิจกรรมสำนัก/หลักสูตร
มวล.จัดเวทีวิจัยทางการจัดการระดับชาติ ครั้งที่ 4 นักศึกษา นักวิชาการ 32 สถาบันทั... [อ่าน 66 ครั้ง]
โครงการศูนย์ WMS พันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม (WMS Social Engagement Center) สำนักว... [อ่าน 59 ครั้ง]
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้จัดงานสัมมนาสหกิจ... [อ่าน 185 ครั้ง]
นักศึกษาหลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยว สำนักวิชาการจัดการ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอั... [อ่าน 152 ครั้ง]
อ่านทั้งหมด  
 | ข่าวเด่น
ผศ.ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ผลงานวิจัยในเวทีป... [อ่าน 53 ครั้ง]
ขอเชิญเข้าฟังการนำเสนอบทความวิจัยในงานจัดประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย... [อ่าน 101 ครั้ง]
บัญชีม.วลัยลักษณ์ ลงนามร่วม 17 สถานประกอบการ ส่งนักศึกษาฝึก Work-Based Learning [อ่าน 194 ครั้ง]
ความคืบหน้าการจัดประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดกา... [อ่าน 134 ครั้ง]
อ่านทั้งหมด  
  | ปฏิทินกิจกรรม | ข่าว - กิจกรรม | ภาพกิจกรรม | แบนเนอร์ |   
  +++::สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160::+++
  โทร 075-672201-3 แฟกซ์ 075-672202
วันนี้  48 คน   เดือนนี้  2526 คน  
ปีนี้  12214 คน     ทั้งหมด  12214 คน  
เข้าสู่ระบบ