หน้าหลักมหาวิทยาลัย    
  :::สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ :::
 หน้าหลัก |เกี่ยวกับสำนัก   |ข้อมูลบุคลากร   |ความภาคภูมิใจ WMS   |แนะนำหลักสูตร   |การเรียนการสอน   |สหกิจศึกษา   |ปฏิทินการศึกษา   |ดาวน์โหลด   |แบบเสนอโครงการ  
Slideshow images
|
 | กิจกรรมสำนัก/หลักสูตร
นักศึกษาสำนักวิชาการจัดการมอบเงิน 30,000 บาท จากการจัดงาน Back to School Party ใ... [อ่าน 42 ครั้ง]
WMS Journal of Management ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม 2557) เผยแพร่ออนไ... [อ่าน 46 ครั้ง]
WMS เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมเสวนาคณบดีประจำเดือนตุลาคม 2557 [อ่าน 63 ครั้ง]
มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดูงาน WMS Journal of Management [อ่าน 55 ครั้ง]
อ่านทั้งหมด  
 | ข่าวเด่น
รศ.ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ ได้รับการแต่งตั้งจากสภาวิชาชีพบัญชีฯ ให้ทำหน้าที่... [อ่าน 126 ครั้ง]
ขยายเวลารับสมัครโครงการค่ายเยาวชนคนเก่ง ครั้งที่ 3 จนถึง วันอังคารที่ 2 กันยายน ... [อ่าน 58 ครั้ง]
เชิญเข้าร่วมโครงการ "WMS เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา" ฟังธรรมบรรยายโดย พระ... [อ่าน 81 ครั้ง]
ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตรมาตรฐานรายงานทางการเงินสำหรับธุรกิจ NPAEs/SMEs กับหลักเกณฑ... [อ่าน 69 ครั้ง]
อ่านทั้งหมด  
  | ปฏิทินกิจกรรม | ข่าว - กิจกรรม | ภาพกิจกรรม | แบนเนอร์ |   
  +++::สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160::+++
  โทร 075-672201-3 แฟกซ์ 075-672202
วันนี้  18 คน   เดือนนี้  3278 คน  
ปีนี้  42907 คน     ทั้งหมด  242675 คน  
เข้าสู่ระบบ