~ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักวิชาการจัดการ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ~

ข่าวสารสำนักวิชาการจัดการ

Tourism and Hospitality International Conference (THIC) 2016

ดร.รุ่งรวี เข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิชาการในกาประชุมนานาชาติด้านการท่องเที่ยวและการจัดการ ประจำปี 2559

วันที่ : 03 ธ.ค. 2559

คณาจารย์หลักสูตรฯการจัดการโรงเเรม ม.ศิลปากร วิทยาเขตเพชรบุุรี เข้าเยี่ยมชมหลักสูตรฯท่องเที่ยวฯ

การศึกษาดูงานและการสัมภาษณ์การเรียนการสอนของสาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวฯ

วันที่ : 23 พ.ย. 2559

ข่าวกิจกรรมสำนักวิชาการจัดการ

กำหนดการนำเสนอรายวิชาสัมมนาฯ

(ปริญญาเอก) วันที่ 13 ธันวาคม 2559

วันที่ : 08 ธ.ค. 2559

พิธีเปิดโครงการ "Work-Based Learning" ครั้งที่ 4 สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวฯ

พิธีเปิดอย่างเป็นทางการสำหรับกินกรรมโครงการ Work-Based Learning ครั้งที่ 4

วันที่ : 03 ธ.ค. 2559