~ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักวิชาการจัดการ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ~

ข่าวสารสำนักวิชาการจัดการ

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ เปิดรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2560

หลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรมเปิดรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ : 20 ธ.ค. 2559

การประชุมปรับปรุงหลังสูตรใหม่

การประชุมปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

วันที่ : 15 ธ.ค. 2559

ข่าวกิจกรรมสำนักวิชาการจัดการ

กิจกรรม Work Based Learning @ Koh Samui ประจำเดือนมกราคม

กิจกรรมการเรียนการสอนเดือนมกราคม ณ เกาะสมุย

วันที่ : 02 ก.พ. 2560

ศึกษาดูงานในรายวิชา BUS-101 หลักการจัดการ

เยี่ยมชมการดำเนินงานของสถานประกอบการชั้นนำ และทัศนศึกษาดูงานเชิงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

วันที่ : 30 ม.ค. 2560

หลักสูตรบริหารธุรกิจจัดกิจกรรมศึกษาดูงานด้านการตลาด

ณ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ : 30 ม.ค. 2560