~ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักวิชาการจัดการ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ~

ข่าวสารสำนักวิชาการจัดการ

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ เปิดรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2560

หลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรมเปิดรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ : 20 ธ.ค. 2559

การประชุมปรับปรุงหลังสูตรใหม่

การประชุมปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

วันที่ : 15 ธ.ค. 2559

ข่าวกิจกรรมสำนักวิชาการจัดการ

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ จัดโครงการเศรษฐศาสตร์ มวล. ทำความดี ถวายพระภูบดีภูมิพล

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ จัดโครงการเศรษฐศาสตร์ มวล. ทำความดี ถวายพระภูบดีภูมิพล วันศุกร์ที่ 20 ม.ค. 2560

วันที่ : 24 ม.ค. 2560

เศรษฐศาสตร์ มวล. ทำความดี ถวายพระภูบดีภูมิพล

ภาพนักศึกษาร่วมกิจกรรม "เศรษฐศาสตร์ มวล. ทำความดี ถวายพระภูบดีภูมิพล"

วันที่ : 05 ม.ค. 2560

พิธีเปิดโครงการ "Work-Based Learning" ครั้งที่ 4 สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวฯ

พิธีเปิดอย่างเป็นทางการสำหรับกินกรรมโครงการ Work-Based Learning ครั้งที่ 4

วันที่ : 03 ธ.ค. 2559