หน้าหลักมหาวิทยาลัย    
  :::สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ :::
 หน้าหลัก |เกี่ยวกับสำนัก   |ข้อมูลบุคลากร   |ความภาคภูมิใจ WMS   |แนะนำหลักสูตร   |การเรียนการสอน   |ปฏิทินการศึกษา   |ดาวน์โหลด   |แบบเสนอโครงการ  
Slideshow images
|
 | กิจกรรมสำนัก/หลักสูตร
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ คว้ารางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอั... [อ่าน 39 ครั้ง]
โครงการคืนปูสู่ทะเล สำนักวิชาการจัดการ [อ่าน 62 ครั้ง]
โครงการ Social Engagement สาขาวิชาบริหารธรุกิจ [อ่าน 69 ครั้ง]
โครงการศูนย์พัฒนาธุรกิจ การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจภาคใต้ ได้จัดโครงการ Intensive... [อ่าน 93 ครั้ง]
อ่านทั้งหมด  
 | ข่าวเด่น
รศ.ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ ร่วมเสวนาและแลกเปลี่ยนความรู้ เรื่อง มาตรการกำกับ... [อ่าน 25 ครั้ง]
ภาพกิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล MBA-Walailak University Open Golf 2015 ครั้งที่... [อ่าน 58 ครั้ง]
ผู้บริหาร มวล. ติดตามผลและประชุมร่วมกับผู้บริหารที่สนับสนุนโครงการ WBL@Koh Samui [อ่าน 54 ครั้ง]
รศ.ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาปี [อ่าน 107 ครั้ง]
อ่านทั้งหมด  
  | ปฏิทินกิจกรรม | ข่าว - กิจกรรม | ภาพกิจกรรม | แบนเนอร์ |   
  +++::สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160::+++
  โทร 075-672201-3 แฟกซ์ 075-672202
วันนี้  5 คน   เดือนนี้  2464 คน  
ปีนี้  6950 คน     ทั้งหมด  6950 คน  
เข้าสู่ระบบ