ขอเชิญนำเสนอผลงานวิจัย

วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 5 วันที่ 27 พ.ค. 59

WMS แจ้งข่าวเกี่ยวกับรายวิชาปี 2558

จากกรณีที่มีการปรับหลักสูตรทาง WMS จึงขอเรียนให้ทราบว่า...

ประชาสัมพันธ์จากมหาวิทยา

เนื่องจากนักศึกษาในปัจจุบันมีจำนวนมากขึ้นจึงมีการเปลี่ยนกฏ

~ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักวิชาการจัดการ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ~

ข่าวกิจกรรมสำนักวิชาการจัดการ

MBA WALAILAK RALLY OPEN 2016

เมื่อวันที่ 26 – 27 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา

วันที่ : 17 พ.ค. 2559

ผลสอบโครงร่าง IS ภาค3/2558

วันที่ 12 พ.ค. 59 ผลตามที่แนบ

วันที่ : 16 พ.ค. 2559