หน้าหลักมหาวิทยาลัย    
  :::สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ :::
 หน้าหลัก |เกี่ยวกับสำนัก   |ข้อมูลบุคลากร   |ความภาคภูมิใจ WMS   |แนะนำหลักสูตร   |การเรียนการสอน   |สหกิจศึกษา   |ปฏิทินการศึกษา   |ดาวน์โหลด   |แบบเสนอโครงการ  
Slideshow images
|
 | กิจกรรมสำนัก/หลักสูตร
สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดสัมมนาสำนักวิชาการจัดการ ครั้งที่ 9 [อ่าน 16 ครั้ง] 
นักศึกษาสำนักวิชาการจัดการมอบเงิน 30,000 บาท จากการจัดงาน Back to School Party ใ... [อ่าน 81 ครั้ง]
WMS Journal of Management ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม 2557) เผยแพร่ออนไ... [อ่าน 83 ครั้ง]
WMS เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมเสวนาคณบดีประจำเดือนตุลาคม 2557 [อ่าน 89 ครั้ง]
อ่านทั้งหมด  
 | ข่าวทั่วไป
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและวิจัยเข้าร่วมการประชุมการการบริหารและการจัดการระดับชาติแ... [อ่าน 68 ครั้ง]
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก [อ่าน 51 ครั้ง]
โครงการฝึกอบรม "การวิเคราะห์โมเดลสมการเชิงโครงสร้างด้วยโปรแกรม LISREL" [อ่าน 61 ครั้ง]
บริษัท เลิฟ ไอแลนด์ จำกัด ประกาศรับสมัครงานและนักศึกษาฝึกงาน [อ่าน 64 ครั้ง]
อ่านทั้งหมด  
  | ปฏิทินกิจกรรม | ข่าว - กิจกรรม | ภาพกิจกรรม | แบนเนอร์ |   
  +++::สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160::+++
  โทร 075-672201-3 แฟกซ์ 075-672202
วันนี้  55 คน   เดือนนี้  1793 คน  
ปีนี้  44938 คน     ทั้งหมด  244706 คน  
เข้าสู่ระบบ