หน้าหลักมหาวิทยาลัย    
  :::สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ :::
 หน้าหลัก |เกี่ยวกับสำนัก   |ข้อมูลบุคลากร   |ความภาคภูมิใจ WMS   |แนะนำหลักสูตร   |การเรียนการสอน   |ปฏิทินการศึกษา   |ดาวน์โหลด   |แบบเสนอโครงการ  
Slideshow images
|
 | กิจกรรมสำนัก/หลักสูตร
โครงการศูนย์พัฒนาธุรกิจ การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจภาคใต้ ได้จัดโครงการ Intensive... [อ่าน 17 ครั้ง] 
โครงการ HR สอนน้องรักการออม ในรายวิชา HOM-402 สัมมนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ  [อ่าน 14 ครั้ง] 
สำนักวิชาการจัดการขับเคลื่อนโครงการ WBL สู่พันธกิจ Community Engagement ที่เกาะ... [อ่าน 18 ครั้ง] 
WMS Social Engagement: โคกเหล็กโมเดล [อ่าน 58 ครั้ง]
อ่านทั้งหมด  
 | ข่าวเด่น
รศ.ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาปี [อ่าน 57 ครั้ง]
WMS Journal of Management ปีที่4 ฉบับที่1 (มกราคม– เมษายน 2558) ออกเผยแพร่ออนไลน... [อ่าน 71 ครั้ง]
รศ.ดร.สมนีก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมในพิธีลงนามบั... [อ่าน 111 ครั้ง]
แถลงการณ์สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การดำเนินการแก้ไขปัญหาการก่อสร้างอาคารศ... [อ่าน 84 ครั้ง]
อ่านทั้งหมด  
  | ปฏิทินกิจกรรม | ข่าว - กิจกรรม | ภาพกิจกรรม | แบนเนอร์ |   
  +++::สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160::+++
  โทร 075-672201-3 แฟกซ์ 075-672202
วันนี้  73 คน   เดือนนี้  2469 คน  
ปีนี้  4536 คน     ทั้งหมด  4536 คน  
เข้าสู่ระบบ