ขอเชิญเข้าร่วม

โครงการ WMS-ค่ายแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐกิจพอเพียงระดับชาติ

~ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักวิชาการจัดการ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ~

ข่าวสารสำนักวิชาการจัดการ

สำนักวิชาการจัดการ จัดเวทีประชุมด้านการจัดการระดับชาติ ครั้งที่ 5 นักศึกษา นักวิชาการกว่า 24 สถาบัน

สำนักวิชาการจัดการ จัดเวทีประชุมด้านการจัดการระดับชาติ ครั้งที่ 5 นักศึกษา นักวิชาการกว่า 24 สถาบัน

วันที่ : 30 พ.ค. 2559

ข่าวกิจกรรมสำนักวิชาการจัดการ

การนำเสนอรายวิชาสัมมนาดุษฎีนิพนธ์

ภาคที่ 3/2558 (วันที่ 14 ก.ค. 59)

วันที่ : 28 มิ.ย. 2559

สาขาวิชาการบัญชี ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและขอบคุณสถานประกอบการ

สาขาวิชาการบัญชี จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและขอบคุณสถานประกอบการโครงการ Work-Based Learning ครั้งที่ 2

วันที่ : 23 มิ.ย. 2559

การสอบประมวลความรู้และเกณฑ์ฯ

รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

วันที่ : 10 มิ.ย. 2559