ขอเชิญเข้าร่วม

โครงการ WMS-ค่ายแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐกิจพอเพียงระดับชาติ

~ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักวิชาการจัดการ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ~

ข่าวสารสำนักวิชาการจัดการ

สำนักวิชาการจัดการ จัดเวทีประชุมด้านการจัดการระดับชาติ ครั้งที่ 5 นักศึกษา นักวิชาการกว่า 24 สถาบัน

สำนักวิชาการจัดการ จัดเวทีประชุมด้านการจัดการระดับชาติ ครั้งที่ 5 นักศึกษา นักวิชาการกว่า 24 สถาบัน

วันที่ : 30 พ.ค. 2559

ข่าวกิจกรรมสำนักวิชาการจัดการ

ทุนทำวิทยานิพนธ์ปริญญาโท/เอก

ด้านความปลอดภัยทางถนน

วันที่ : 22 ก.ค. 2559

ผลสอบโครงร่าง IS วันที่ 13/07/59

รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

วันที่ : 14 ก.ค. 2559

ผลการสอบ IS วันที่ 13/07/59

รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

วันที่ : 14 ก.ค. 2559