ข่าวการศึกษา

การรับสมัคร-กิจกรรมนักศึกษา-รางวัล-ดูงาน-นิเทศ

วิชาเศรษฐกิจไทย ที่ม.วลัยลักษณ์ เราไม่ได้เรียนแค่ในห้องเรียน

           สาขาวิชาเ …

Read More »

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมค่ายนักสร้างแบรนด์รุ่นเยาว์ Young Brand Creator Camp (YBCC) ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2563

หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการตลาดดิจิทัลและการสร้าง …

Read More »

ขอแสดงความยินดีแก่  นายมาตาฮารี ลดากรเวทย์  นักศึกษาชั้นปีที่ 1  หลักสูตรอุตสาหกรรมการบริการ

              & …

Read More »

ท่องเที่ยววลัยลักษณ์ CSR จิตอาสาเพื่อสังคม  “ปลูกใจน้อง ผูกใจพี่”

              & …

Read More »

กิจกรรม โครงการพัฒนาความรู้ทางด้านการบัญชีและการสอบบัญชี ประจำปีการศึกษา 2562

              & …

Read More »

หลักสูตรบัญชี ศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน  ณ บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด

              & …

Read More »

สาขาวิชาการบัญชี ศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน ณ บริษัท ซีเจ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด สาขานครศรีธรรมราช

          วันพุธที่ 11 ธั …

Read More »

สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ จัดกิจกกรมการศึกษานอกสถานที่ Educational Trip ในรายวิชา TOI-457 การจัดการครัวและภัตตาคาร

              & …

Read More »

สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและแนะนำทุนการศึกษาโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2562  ผศ.ดร.อรอนงค์ เฉ …

Read More »

หลักสูตรบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรม อบรมเพื่อเตรียมสอบรับบัตรนายหน้าประกันวินาศภัย ให้แก่ นักศึกษาสาขาการเงิน ม.วลัยลักษณ์

            เมื่อวัน …

Read More »