Home / ข่าวการศึกษา

ข่าวการศึกษา

การรับสมัคร-กิจกรรมนักศึกษา-รางวัล-ดูงาน-นิเทศ

ขอแสดงความยินดี แก่ นางสาวนิสรีน เจะดุหมัน ที่ผ่านเข้ารอบการประกวดมัคคุเทศก์นำเที่ยว แข่งขันรอบชิงชนะเลิศ

          ขอแสดงความยินดี …

Read More »

สาขาโลจิสติกส์ จัดอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลวิจัย ให้แก่นักศึกษาในหลักสูตร

          ศูนย์บรรณสารและ …

Read More »

หลักสูตรบริหารธุรกิจ ร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จัดโครงการกรุงไทย ต้นกล้าสีขาว

          หลักสูตรบริหารธ …

Read More »

เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ด้านการตลาดดิจิทัลฯ ของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ

          หลักสูตรบริหารธ …

Read More »

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ จัดกิจกรรม เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ปั้นดินอิสระ

              & …

Read More »

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ แนะแนวการศึกษาต่อในกิจกรรมเปิดบ้านอุดมศึกษา จังหวัดภูเก็ต

          สาขาวิชาเศรษฐศา …

Read More »

สาขาวิชาการบัญชี พบปะ พูดคุยน้องๆโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา

            วันที่ 2 …

Read More »

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ร่วมโครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อตอบสนองการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 “ด้านทักษะภาษาเทคโนโลยี และวิชาชีพ”

          สาขาวิชาอุตสาหก …

Read More »

หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน บรรยายพิเศษให้แก่นักศึกษาในหัวข้อ “กล้าคิด กล้าลงทุน แบบคนรุ่นใหม่”

          หลักสูตรบริหารธ …

Read More »