ข่าวทั่วไป

กิจกรรมส่วนกลาง-กิจกรรมสำนักวิชา-กิจกรรม 5ส.

นักศึกษาท่องเที่ยวฯ คว้า 2 รางวัล “Best Paper” และ “Best Presentation” ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย

        ขอแสดงความยินดีกับ นาง …

Read More »

นักศึกษาเศรษฐศาสตร์ จิตอาสาทำความดี บำเพ็ญประโยชน์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 นักศึกษาสาขาวิช …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ปวิธ ตันสกุล ผ่านการรับรองมาตรฐานการสอน UKPSF ระดับ Fellow

            สำนักวิช …

Read More »

พิธีเปิดมหกรรมกีฬาสีภายใน “ประดู่เกมส์” ประจำปี 2562

องค์การบริหารองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ …

Read More »

เป็นปลื้ม…ผศ.ดร.รุ่งรวี จิตภักดี นำเสนอนิทรรศการต่อหน้าพระพักตร์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ผศ.ดร.รุ่งรวี …

Read More »

โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน หลักสูตร “การรู้รักษ์เงินแผ่นดิน กับ สตง.”

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ณ หอ …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับน้องพลอย วรินทร เพ็ชรประพันธ์ คว้าเเชมป์เสือภูเขาเอเชียเป็นสมัยที่ 2

ขอแสดงความยินดีกับน้องพลอย วรินทร เพ็ชรประพันธ์ นั …

Read More »

 สำนักวิชาการจัดการขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งรวี จิตภักดี อาจารย์ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

              & …

Read More »

สำนักวิชาการจัดการขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ เฉียบแหลม อาจารย์ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

          สำนักวิชาการจัด …

Read More »

ขอเชิญรับฟังการบรรยายพิเศษหัวข้อ “บทบาทของนักสร้างแบรนด์ และอนาคตของนักสร้างแบรนด์”  โดย คุณโอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ

          หลักสูตรบริหารธ …

Read More »