Home / ข่าวทั่วไป

ข่าวทั่วไป

กิจกรรมส่วนกลาง-กิจกรรมสำนักวิชา-กิจกรรม 5ส.

สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการได้จัดประชุมศึกษาความเป็นได้ในการเปิดหลักสูตรสาขาศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ

วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562 สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท …

Read More »

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ จัดโครงการอบรมการสืบค้นและการใช้ฐานทรัพยากร online ด้านการวิจัยและอบรมการใช้ program endnote

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ โดยอาจารย์ ดร.พงศ์พันธุ์  …

Read More »

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากหลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

         หลักสูตรบัญชีบัณ …

Read More »

สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการนำกรณีศึกษาด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ อพท. ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา

          เมื่อวันพฤหัสบด …

Read More »

สำนักวิชาการจัดการ จัดกิจกรรมต้อนรับผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2561

          เมื่อวันเสาร์ที …

Read More »

ร่วมยินดี…นักศึกษาสำนักวิชาการจัดการคว้าแชมป์ระดับประเทศ

          เมื่อวันที่ 20 …

Read More »

คณาจารย์ร่วมอบรมพัฒนาทักษะการเขียนบทความภาษาอังกฤษเพื่อตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

          ในคราวประชุมสำน …

Read More »

ขอต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.จีรเกียรติ อภิบุณโยภาส ที่ให้เกียรติมาเป็นที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยฯ

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัย …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสำนักวิชาการจัดการ คว้ารางวัลชนะเลิศ ประเภทมือ P จากการแข่งขันแบดมินตัน รายการลิกอร์เกมส์ 2018

ขอแสดงความยินดีกับนายวันเผด็จ ขจรมาศบุษย์ นักศึกษา …

Read More »