Home / ข่าวทั่วไป

ข่าวทั่วไป

กิจกรรมส่วนกลาง-กิจกรรมสำนักวิชา-กิจกรรม 5ส.

หลักสูตรบัญชี สำนักวิชาการจัดการ ต้อนรับคณะดูงานจาก หลักสูตรบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

          เมื่อวันที่ 24 …

Read More »

หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ : กล้าคิด กล้าลงทุน แบบคนรุ่นใหม่

หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน สำนักวิชาการจัดกา …

Read More »

ร่วมปั้นเชฟคุณภาพและบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและการบริการในพื้นที่ภูเก็ตและจังหวัดชายฝั่งอันดามัน

          วันพุธ ที่ 26 ม …

Read More »

สาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ สำนักวิชาการจัดการ สร้างความร่วมมือในการผลิตบัณฑิต ณ จังหวัดภูเก็ต

          วันที่25 มิถุนา …

Read More »

สำนักวิชาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.รุ่งรวี จิตภักดี ได้รับการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

Read More »

หลักสูตรบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

          เมื่อวันที่ 23- …

Read More »

กิจกรรมต้อนรับผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่ 2562 สำนักวิชาการจัดการ

          วันศุกร์ที่ 14 …

Read More »

หลักสูตรบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ

          เมื่อวันที่ 11 …

Read More »