Home / ข่าวทั่วไป

ข่าวทั่วไป

กิจกรรมส่วนกลาง-กิจกรรมสำนักวิชา-กิจกรรม 5ส.

สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการนำกรณีศึกษาด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ อพท. ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา

          เมื่อวันพฤหัสบด …

Read More »

สำนักวิชาการจัดการ จัดกิจกรรมต้อนรับผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2561

          เมื่อวันเสาร์ที …

Read More »

ร่วมยินดี…นักศึกษาสำนักวิชาการจัดการคว้าแชมป์ระดับประเทศ

          เมื่อวันที่ 20 …

Read More »

คณาจารย์ร่วมอบรมพัฒนาทักษะการเขียนบทความภาษาอังกฤษเพื่อตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

          ในคราวประชุมสำน …

Read More »

ขอต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.จีรเกียรติ อภิบุณโยภาส ที่ให้เกียรติมาเป็นที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยฯ

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัย …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสำนักวิชาการจัดการ คว้ารางวัลชนะเลิศ ประเภทมือ P จากการแข่งขันแบดมินตัน รายการลิกอร์เกมส์ 2018

ขอแสดงความยินดีกับนายวันเผด็จ ขจรมาศบุษย์ นักศึกษา …

Read More »

นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ จัดโครงการ WU จิตอาสาพัฒนาโรงเรียนเพื่อน้อง

นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ ได …

Read More »

โครงการเรียนรู้ เตรียมการ สู่การทำงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ในกิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาท่องเที่ยว (รหัส 59)

เมื่อวันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ …

Read More »

หลักสูตร MBA รุ่นที่ 30 มอบเงินรายได้การจัดกิจกรรมกอล์ฟการกุศล ปี 2561 ช่วยโรงเรียนบ้านทับท้อน และโรงเรียนบ้านเขาแก้ว

นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (รุ่นที่ 30) …

Read More »